Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu


ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław

„JEST WIELU PACJENTÓW, KTÓRYCH NIE MOŻNA WYLECZYĆ, ALE NIE MA TAKIEGO, KTÓREMU NIE MOŻEMY POMÓC …”

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Oddział Położniczo – Ginekologiczny

nagłówek strony
 1. Strona Główna
 2. /
 3. Oddziały
 4. /
 5. Oddział Położniczo – Ginekologiczny

KOORDYNATOR
Marek Styga
lekarz specjalista II stopnia w zakresie ginekologii i położnictwa


lokalizacja: I piętro
telefon: 52 35 45 242, e-mail: polozniczy@szpitalino.pl
z-ca koordynatora: Ewa Macierewicz-Panecka
lekarz specjalista II stopnia w zakresie ginekologii i położnictwa
pielęgniarka oddziałowa: mgr Magdalena Błachowiak


Personel lekarski:

 • dr n. med. Jerzy Staśkiewicz – lekarz specjalista II stopnia w zakresie ginekologii i położnictwa,
 • Danuta Zbomirska-Szczepaniec – lekarz specjalista II stopnia w zakresie ginekologii i położnictwa,
 • Michał Augustyniak – lekarz specjalista ginekologii i położnictwa oraz specjalista endokrynologii ginekologicznej i rozrodczości,
 • Marcin Szymański – lekarz specjalista ginekologii i położnictwa,
 • Jolanta Klonowska – lekarz specjalista ginekologii i położnictwa,
 • Andrii Titus – lekarz – rezydent,
 • Martyna Gliwińska – lekarz – rezydent,
 • Bartosz Hankus – lekarz – rezydent,
 • Aleksandra Zielińska – lekarz – rezydent.

Opis oddziału:
Oddział zajmuje się porodami fizjologicznymi i patologicznymi, a także umożliwia porody rodzinne oraz porody w wodzie. Kobieta rodząca ma zapewnioną swobodę rodzenia, obecność wybranej bliskiej osoby, kontakt z dzieckiem bezpośrednio po porodzie, pomoc i wsparcie, edukację i poradnictwo związane z macierzyństwem. Personel na bieżąco informuje o przebiegu porodu oraz stanie dziecka. W oddziale respektuje się prawo do zgody lub odmowy proponowanych procedur.
Oddział jest wyposażony w sprzęt do nadzoru nad matką i dzieckiem. Zapewniona jest pełna gotowość do natychmiastowej interwencji w razie zagrożenia dla matki i dziecka. Oddział realizuje wszystkie zasady zawarte w programie „Szpital Przyjazny Dziecku”. Oddział ściśle współpracuje ze Szkołą Rodzenia, gabinetami i przychodniami opiekującymi się kobietami ciężarnymi.
W zakresie ginekologii oddział leczy wszystkie choroby kobiece, świadczy pełen zakres zabiegów operacyjnych metodą otwartą i endoskopową (laparoskopia i hysteroskopia).
Oddział na bieżąco wdraża i doskonali nowe metody używane w ginekologii, dotyczy to zwłaszcza nietrzymania moczu oraz zaburzeń statyki narządów kobiecych.

wykonywane procedury:

 • diagnostyka i leczenie w trybie stacjonarnym w zakresie ginekologii, w tym:
 • diagnostyka i leczenie nieprawidłowych krwawień z dróg rodnych: ciąża ekotopowa – leczenie zachowawcze, rozrosty endometrium, diagnostyka i leczenie zachowawcze, polipy szyjki macicy, polipy endometrialne, pobranie wycinków z tarczy cz. pochwowej szyjki macicy z weryfikacją histopatologiczną, histeroskopia diagnostyczna z badaniem histopatologicznym, usunięcie bądź założenie IUD, diagnostyczne wyłyżeczkowanie kanału jamy macicy, nadżerka cz. pochwowej szyjki macicy, poronienia zagrażające, poronienia dokonane, ciąża zagrożona poronieniem;
 • diagnostyka i leczenie zmian w zakresie narządu rodnego: pobranie wycinków z krocza, pochwy z badaniem histopatologicznym, konizacja szyjki macicy,
 • diagnostyka i leczenie zmian zapalnych narządu rodnego: leczenie zakażonych ran z badaniem mikrobiologicznym, leczenie stanu zapalnego w miednicy małej – leczenie zachowawcze, wyłyżeczkownie jamy macicy z powodu poronienia sceptycznego, negatywna obserwacja w kierunku PID;
 • diagnostyka i leczenie niepłodności: histerosalpingografia diagnostyczna szyjki macicy, jamy macicy i jajowodów, histeroskopia diagnostyczna z badaniem histopatologicznym, biopsja diagnostyczna endommetrium z badaniem histopatologicznym pod kontrolą USG;
 • leczenie operacyjne:
  • metody tradycyjne: plastyka pochwy i krocza, plastyka i korekcja położenia pochwy i macicy, laparotomia: na przydatkach {częściowa i całkowita resekcja jajników, ciąża ekotopowa, udrożnienie jajowodów, na macicy, amputacja trzonu macicy be przydatków, usunięcie macicy z przydatkami}, wycięcie macicy drogą pochwową bez lub z przydatkami, wycięcie sromu proste i rozszerzone, endometrioza, usunięcie w bliźnie po nacięciu krocza lub po cieciu cesarskim, wycięcie torbieli gr. Bartholina lub marsupializacja, wycięcie nieinwazyjne zmiany w obrębie pochwy laparotomia zwiadowcza, operacje związane z nieutrzymaniem moczu: tradycyjne i z zastosowaniem taśmy TVT, operacje w zakresie onkologii ginekologicznej z badaniem śródoperacyjnym histopatologicznym i limfadenoktomią przyoraną i biodrową {rozszerzone usuniecie macicy z przydatkami i usunięcie guzów przydatków};
  • metody endoskopowe: histeroskopia diagnostyczna, histeroskopia operacyjna: usunięcie polipów endometrialnych, przegród mięśniaków podśluzówkowych, resekcja endometrium, laparoskopia diagnostyczna, laparoskopia operacyjna – usunięcie zmian chorobowych przydatków, usuniecie guzów.
 • kwalifikowanie pacjentek do wysokospecjalistycznych ośrodków,
 • szkolenie lekarzy i położnych stażystów.
Skip to content