Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu


ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław

„JEST WIELU PACJENTÓW, KTÓRYCH NIE MOŻNA WYLECZYĆ, ALE NIE MA TAKIEGO, KTÓREMU NIE MOŻEMY POMÓC …”

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Poradnia Onkologiczna

nagłówek strony
  1. Strona Główna
  2. /
  3. Poradnie
  4. /
  5. Poradnia Onkologiczna
lokalizacja:Parter lewego skrzydła budynku Szpitala po Stacji Dializ
rejestracja:osobista, bądź telefoniczna w godzinach pracy poradni
telefon do rejestracji:(52) 354 54 93
e-mail:przychodnia@szpitalino.pl
lekarze przyjmujący:Janusz Dziennik – lekarz specjalista II stopnia w zakresie chirurgii ogólnej i onkologii klinicznej,dr n. med. Zenon Lewicki – lekarz specjalista II stopnia w zakresie chirurgii onkologicznej i chirurgii ogólnej,Paweł Szymański – lekarz specjalista radioterapii onkologicznej,Marta Staszak – lekarz specjalista chorób wewnętrznych i onkologii klinicznej.
godziny pracy poradni:
poniedziałek7.30 – 13.00, 13.30 – 14.30wtorek7.00 – 13.00, 13.30 – 14.30, 16.00 – 21.00środa11.30 – 12.30, 13.30 – 14.30czwartek11.00 – 13.00, 13.30 – 14.30piątek13.30 – 14.30


wykonywane procedury:

Procedury medyczne dostępne i zapewniane przez poradnię standardowo:

  • diagnostyczny wywiad, konsultacja i ocena, ograniczony opis okresu przerw w chorobie, profilaktyka i promocja zdrowia, pełen opis wywiadu dotyczący problemu zdrowotnego oraz jego ocena; historia i ocena nowego zagadnienia, wywiad i ocena innych problemów występujących u chorego, wywiad i ocena postępowania diagnostycznego innego niż typowe, opieka pielęgniarska, konsultacja w pełnym zakresie, badanie fizykalne; w uzasadnionych przypadkach: wywiad chorobowy w formie krótkiego opisu, porada lekarska, konsultacja w trakcie wizyty domowej, konsultacja w ograniczonym zakresie /w zakresie jednego narządu/; biopsja tarczycy; biopsja węzłów; zabiegi diagnostyczne przełyku; endoskopowa biopsja przełyku; endoskopowa biopsja żołądka; esofagogastroduodenoskopia z biopsją zamkniętą; endoskopowa biopsja jelita grubego; endoskopowa biopsja jelita odbytu z pobraniem materiału; punkcja sutka; zabiegi diagnostyczne skóry; badanie palcem przez odbyt; badanie palpacyjne sutków.

Badania diagnostyczne dostępne i zapewniane przez poradnię:

  • diagnostyczne badanie radiologiczne /na miejscu lub zapewnienie wykonania/ pełen zakres niezbędnych badań /w tym CT/; inne badania radiologiczne i pokrewne /na miejscu lub zapewnienie wykonania/ pełen zakres niezbędnych badań /w tym CT i NMR/; oznaczenie markerów nowotworowych; niezbędna badania laboratoryjne niezbędne do ustalenia rozpoznania; badanie histopatologiczne pobranych wycinków; diagnostyka w kierunku HBV, HCV, HIV /przed planową hospitalizacją, o ile wymagane jest wykonywanie tych badań/.
Skip to content