Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu


ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław

„JEST WIELU PACJENTÓW, KTÓRYCH NIE MOŻNA WYLECZYĆ, ALE NIE MA TAKIEGO, KTÓREMU NIE MOŻEMY POMÓC …”

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Certyfikaty Jakości

nagłówek strony
  1. Strona Główna
  2. /
  3. Szpital | O nas
  4. /
  5. Certyfikaty Jakości
SREBRNY MEDAL W RANKINGU „MALUCHY NA BRZUCHY”
Pragniemy poinformować, iż Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. L. Błażka w Inowrocławiu
znalazł się w Rankingu ,,Maluchy na Brzuchy 2022” za wysoki wskaźnik wsparcia
dwugodzinnego i nieprzerwalnego kontaktu skóra do skóry po porodzie drogami natury.
W rankingu nasz Szpital uzyskał 79%, Srebrne “Maluchy na brzuchy” (szpitale, które
stosują dwugodzinny kontakt skóra do skóry przynajmniej w 80% porodów drogami natury).
To jedyny taki ranking polskich porodówek pod kątem realizacji prawa do dwugodzinnego kontaktu skóra do skóry po porodzie, czyli faktycznie sprawdzający, czy dana placówka wspiera kontakt skóra do skóry po porodzie!
Certyfikat Szpital Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego
Dyrekcja Szpitala Wielospecjalistycznego im. dra Ludwika Błażka w Inowrocławiu ma zaszczyt poinformować, iż w dniu 9 czerwca br. podczas XXIV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu w podwarszawskiej Jachrance wręczony został Szpitalowi Certyfikat Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego.

Certyfikat ten jest potwierdzeniem dla spełniania wysokich i rygorystycznych standardów w zakresie żywienia klinicznego – zarówno żywienia pozajelitowego jak i dojelitowego. Jest on także wyrazem docenienia zaangażowania personelu, funkcjonującego w Szpitalu, Zespołu Żywieniowego – który każdego dnia dokłada wszelkich starań aby opieka nad pacjentami wymagającymi żywienia klinicznego odbywała się na najwyższym poziomie.

W III edycji certyfikacji brały udział łącznie 34 szpitale z całej Polski z czego zaledwie 8 z nich otrzymało Certyfikat i tytuł Szpitala Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego. Tym bardziej jest to dla Nas Wszystkich powód do wyjątkowej dumy, że Nasz Szpital został wyróżniony tym zaszczytnym tytułem. Zwłaszcza w obliczu, że Szpital w Inowrocławiu jest jedynym Szpitalem z całego województwa kujawsko-pomorskiego, któremu ten tytuł przyznano podczas tej edycji certyfikacji.

Od tej pory Szpital przez najbliższe 24 miesiące uprawniony jest do posługiwania się przyznanym tytułem Szpitala Dobrej Praktyki Żywienia Klinicznego.
ZŁOTY MEDAL W RANKINGU „MALUCHY NA BRZUCHY”
Szpital Wielospecjalistyczny im.dr.L.Błażka w Inowrocławiu został wyróżniony złotym medalem w rankingu ,,Maluchy na Brzuchy 2021”.

To jedyny taki ranking polskich porodówek pod kątem realizacji prawa do dwugodzinnego kontaktu skóra do skóry po porodzie, czyli faktycznie sprawdzający, czy dana placówka wspiera kontakt skóra do skóry po porodzie!

W rankingu nasz Szpital uzyskał 81%, Złote “Maluchy na brzuchy” (szpitale, które stosują dwugodzinny kontakt skóra do skóry przynajmniej w 80% porodów drogami natury).
CERTYFIKAT AKREDYTACYJNY
Dnia 30 stycznia 2020r. Rada Akredytacyjna po raz szósty podjęła decyzję o nadaniu Szpitalowi Wielospecjalistycznemu im. dra L. Błażka w Inowrocławiu statusu szpitala akredytowanego, a tym samym przyznała Certyfikat Akredytacyjny nr 2020/7.
Wyżej wymieniony Certyfikat został przyznany naszemu zakładowi na okres 3 lat i jest uwieńczeniem ponad siedemnastoletniej pracy wszystkich pracowników w poprawie jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych. W wyniku dokonanej przez Ośrodek Akredytacyjny oceny punktowej Szpital Wielospecjalistyczny im. dra L. Błażka w Inowrocławiu uzyskał 90% możliwej do uzyskania liczby punktów, a tym samym w 90% spełnia wymogi zgodności stanu faktycznego ze standardami jakości w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych i funkcjonowania zakładu.

Podobnie jak w poprzednim audycie najwyższe oceny uzyskaliśmy na płaszczyźnie jakości opieki, zarządzania zasobami ludzkimi, przestrzegania praw pacjenta, gospodarki lekami, zarządzania informacjami, kontrolą zakażeń szpitalnych.
CERTYFIKAT ISO NA OKRES 2019 – 2022
Dnia 29 lipca 2019 r. Szpitalowi Wielospecjalistycznemu im. dr Ludwika Błażka w Inowrocławiu DNV GL – Business Assurance Oddział Gdynia przyznał certyfikat nr DNV-GL 208848-2016-AQ-POL-RvA potwierdzając, że system zarządzania jakością wprowadzony w Zakładzie spełnia wymagania normy ISO 9001:2015. Certyfikat został przyznany naszemu Zakładowi na okres od 01.08.2019 r. do 31 lipca 2022 i jest potwierdzeniem skutecznego wprowadzenia systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015.

Certyfikat obejmuje następujący zakres: Świadczenia zdrowotne w zakresie: wielospecjalistycznego lecznictwa szpitalnego, ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, pomocy doraźnej, badań diagnostycznych, badań profilaktycznych, promocji zdrowia realizowanych w jednostkach organizacyjnych szpitala i przez zespoły wyjazdowe.

Wszystkie archiwalne certyfikaty wraz z ich wersjami graficznymi dostępne są na stronie archiwalnej szpitala: https://www.archiwum.szpitalino.pl/certyfikaty-jakoci.html

Skip to content