Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu


ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław

„JEST WIELU PACJENTÓW, KTÓRYCH NIE MOŻNA WYLECZYĆ, ALE NIE MA TAKIEGO, KTÓREMU NIE MOŻEMY POMÓC …”

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Stacja Dializ

nagłówek strony

KOORDYNATOR
Marta Nadrajkowska
lekarz specjalista II stopnia w zakresie chorób wewnętrznych, specjalista II stopnia w zakresie diabetologii, specjalista II stopnia w zakresie nefrologii


lokalizacja: wysoki parter
telefon: (52) 354 54 82, e-mail: dializa@szpitalino.pl
z-ca koordynatora: Joanna Wiechecka-Korenkiewicz
lekarz specjalista chorób wewnętrznych, specjalista nefrologii
pielęgniarka oddziałowa: mgr Emilia Ciupa


Personel lekarski:

 • Andrzej Borucki – lekarz specjalista II stopnia w zakresie reumatologii, specjalista I stopnia w zakresie chorób wewnętrznych,
 • Teresa Bancerz – lekarz specjalista II stopnia w zakresie chorób wewnętrznych, specjalista II stopnia w zakresie medycyny paliatywnej, specjalista II stopnia w zakresie geriatrii,
 • Rafał Bednarski – lekarz specjalista chorób wewnętrznych, specjalista nefrologii, specjalista hipertensjologii.

Opis oddziału:
Oddział przeprowadza procedury wykonawcze w zakresie hemodializy. Specjalizuje się w leczeniu przewlekłych i ostrych stanów niewydolności nerek, zatruć endogennych i egzogennych. Leczy zaburzenia wodno – elektrolitowe oraz zaburzenia gospodarki kwasowo – zasadowej. Stacja dializ współpracuje z Ośrodkami Transplantologii i przygotowuje pacjentów do przeszczepu nerek.

wykonywane procedury:

 • leczenie nerkozastępcze powtarzalnymi hemodializami pacjentów z: przewlekłą schyłkową niewydolnością nerek, ostrą niewydolnością nerek, leczenie hemodializami zatruć: endogennych, egzogennych; leczenie hemodializami zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej;
 • ultrafiltracja: jako leczenie wspomagające niewydolności sercowo-krążeniowej, jako leczenie wspomagające zespołów nerczycowych i innych stanów przewodnienia;
 • przygotowanie chorego do przeszczepu nerki;
 • przygotowanie do zabiegów operacyjnych chorych z ostrą niewydolnością nerek i przewlekłą niewydolnością nerek;
 • podstawowa diagnostyka i leczenie zachowawcze: wtórnej nadczynności przytarczyc, niedokrwistości, chorób układu sercowo-naczyniowego i oddechowego, cukrzycy i jej powikłań, zaburzeń metabolicznych chorób tkanki łącznej i chorób układowych;
 • kwalifikowanie do dializ otrzewnych,
 • kwalifikowanie do leczenia w wysokospecjalistycznych ośrodkach (klinikach);
 • diagnostyka i leczenie powikłań infekcyjnych u chorych dializowanych;
 • diagnostyka i leczenie powikłań związanych z funkcjonowaniem dostępu naczyniowego: cewników tymczasowych i permanentnych, przetok tętniczo-żylnych naturalnych i sztucznych;
 • edukacja pacjenta w zakresie: wiedzy o chorobach nerek, stylu życia, stosowanej diety, zachowań prozdrowotnych.
Skip to content