Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu


ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław

„JEST WIELU PACJENTÓW, KTÓRYCH NIE MOŻNA WYLECZYĆ, ALE NIE MA TAKIEGO, KTÓREMU NIE MOŻEMY POMÓC …”

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Oddział Kardiologiczny, Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Pracownia Hemodynamiki

nagłówek strony
 1. Strona Główna
 2. /
 3. Oddziały
 4. /
 5. Oddział Kardiologiczny, Oddział Intensywnego...

KOORDYNATOR
lek. Piotr Nowakowski
lekarz specjalista w zakresie chorób wewnętrznych, lekarz specjalista w zakresie kardiologii


lokalizacja: III piętro
telefon: (52) 354 55 30, e-mail: kardiologia@szpitalino.pl
z-ca koordynatora: lek. Marcin Mielcarek
lekarz specjalista w zakresie kardiologii,
pielęgniarka oddziałowa: mgr Izabela Ograbek


Personel lekarski:

 • dr n. med. Robert Drogowski – lekarz specjalista II stopnia w zakresie chorób wewnętrznych, specjalista II stopnia w zakresie kardiologii, specjalista II stopnia w zakresie transfuzjologii klinicznej,
 • dr n. med. Grzegorz Bojarski – lekarz specjalista II stopnia w zakresie chorób wewnętrznych, specjalista kardiologii,
 • Piotr Nowakowski – lekarz specjalista II stopnia w zakresie chorób wewnętrznych, lekarz specjalista II stopnia w zakresie kardiologii,
 • Małgorzata Brzustowska – lekarz specjalista II stopnia w zakresie chorób wewnętrznych, specjalista kardiologii,
 • Beata Budka – lekarz specjalista II stopnia w zakresie chorób wewnętrznych, specjalista kardiologii,
 • Mariola Moczkodan-Drogowska – lekarz specjalista II stopnia w zakresie chorób wewnętrznych, specjalista reumatologii, w trakcie specjalizacji z kardiologii;
 • Marcin Mielcarek – lekarz specjalista kardiologii,
 • Olga Dziennik-Pachulska – lekarz specjalista kardiologii,
 • Marta Wawrzeńczyk – lekarz specjalista kardiologii,
 • Wojciech Barancewicz – lekarz specjalista chorób wewnętrznych, w trakcie specjalizacji z kardiologii.
 • Marcin Adanowicz – lekarz specjalista I stopnia w zakresie chorób wewnętrznych,

  Personel lekarski Pracowni Hemodynamiki:
 • dr n. med. Marek Radomski – KOORDYNATOR PRACOWNI – lekarz specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiologii,
 • dr n. med. Wojciech Balak – lekarz specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiologii,
 • dr n. med. Mirosław Jabłoński – lekarz specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiologii,
 • Tomasz Wnuk – lekarz specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiologii,
 • Maciej Olechnicki – lekarz specjalista kardiologii,

Opis oddziału:
Oddziały leczą pacjentów ze schorzeniami kardiologicznymi, takimi jak: zawał serca, dusznica bolesna, zaburzenia rytmu serca.
Oddziały wykonują wysokospecjalistyczne procedury w zakresie kardiologii zachowawczej: 24-godzinne badanie holterowskie, test wysiłkowy, test pochyleniowy, bad. echokardiograficzne serca, test stymulacji przezprzełykowej serca oraz stymulację endokawitarną serca.
W zakresie kardiologii inwazyjnej oddziały wykonują wysokospecjalistyczne procedury polegające na wszczepianiu rozruszników serca jedno i dwujamowych, kardiowerterów oraz repozycje elektrod. W pracowni hemodynamiki wykonywane są procedury z zakresu kardiologii inwazyjnej dotyczące ostrych zespołów wieńcowych – leczenie z zastosowaniem leków trombolitycznych, angioplastyki wieńcowej oraz koronografię.

wykonywane procedury:

 • diagnostyka i leczenie bólów w klatce piersiowej (ostrych zespołów wieńcowych, choroby wieńcowej stabilnej i niestabilnej), diagnostyka i leczenie wady serca oraz zastawek tętniczych; diagnostyka i leczenie: zapalenia osierdzia, mięśnia sercowego, zapalenia wsierdzia; diagnostyka podstawowa i specjalistyczna oraz leczenie: przełomu nadciśnieniowego, nadciśnienia tętniczego – wszystkich postaci; diagnostyka i leczenie niewydolności serca; diagnostyka i leczenie zatorowości płucnej; diagnostyka i leczenie zaburzeń rytmu, przewodnienia: zakładanie elektrody do czasowej stymulacji, stymulacja przełykowa;
 • diagnostyka zasłabnięć i utrat przytomności – wykonywanie testu pionizującego;
 • pobieranie materiału do badań – nakłuwanie worka osierdziowego i opłucnej;
 • leczenie farmakologiczne i rehabilitacja chorych po zabiegach kardiochirurgicznych;
 • rehabilitacja kardiologiczna chorych wymagających takiego postępowania; kwalifikowanie do leczenia chorych w ośrodkach wysokospecjalistycznych ( klinikach );
 • działalność naukowa – uczestnictwo w badaniach klinicznych leków we współpracy z ośrodkami prowadzącymi takie badania;
 • ponadto: na oddziale kardiologicznym są diagnozowani i leczeni chorzy z jednostkami chorobowymi innymi niż z zakresu kardiologii, w tym: chorzy z cukrzycą, która współistnieje z chorobami serca i naczyń; chorzy z ostrymi i przewlekłymi chorobami płuc i oskrzeli; chorzy z niewydolnością nerek – przyjmowani z OZW, zaburzeniami rytmu, przewodnieniem; chorzy z anemią i chorobami przewodu pokarmowego – przyjmowani z powodu bólu za mostkiem.
 • szkolenie lekarzy specjalizujących się w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii.
Skip to content