Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu


ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław

„JEST WIELU PACJENTÓW, KTÓRYCH NIE MOŻNA WYLECZYĆ, ALE NIE MA TAKIEGO, KTÓREMU NIE MOŻEMY POMÓC …”

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Poradnia Zdrowia Psychicznego

nagłówek strony
 1. Strona Główna
 2. /
 3. Poradnie
 4. /
 5. Poradnia Zdrowia Psychicznego
lokalizacja:I piętro Przychodni Specjalistycznej Szpitala
rejestracja:osobista, bądź telefoniczna w godzinach pracy poradni
telefon do rejestracji:(52) 354 53 38
e-mail:przychodnia@szpitalino.pl
lekarze przyjmujący:
Katarzyna Strzebońska – lekarz specjalista w zakresie psychiatrii (wizyty domowe DPS Warzyn i DPS Tarnówko),
Dorota Cyganiak – lekarz, specjalista psychiatrii
godziny pracy poradni:poniedziałek 7.30 – 15.30
wtorek 8.00 – 14.00
środa 8.00 – 14.00
czwartek 8.00 – 14.00
piątek 7.30 – 15.30
opis:

Udziela porad i leczy zaburzenia psychiatryczne, tj. schizofrenia, depresja, nerwica, padaczka, narkomania, psychoza alkoholowa, niedorozwój umysłowy, organiczne zaburzenia psychiczne. Ponadto psycholog ocenia poziom rozwoju umysłowego osób dorosłych i zaburzenia psychoorganiczne. Prowadzone są terapie indywidualne i grupowe dla pacjentów nerwicowych oraz psychoedukacje pacjentów i ich rodzin.

wykonywane procedury:

 • Podstawowa diagnostyka i leczenie w zakresie schorzeń psychiatrycznych w trybie ambulatoryjnym:
  • ograniczone zaburzenia psychiczne, schizofrenia, zaburzenia schizotypowe
  • zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i pod postacią somatyczną
  • inne zaburzenia nastroju, epizod maniakalny i depresyjny
  • zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi
  • zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych
  • zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych, upośledzenie umysłowe
  • zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się w dzieciństwie i wieku młodzieńczym
  • nieokreślone zaburzenia psychiczne, uzależnienia
  • objawy i oznaki chorobowe dotyczące stanu emocjonalnego
  • stany i objawy chorobowe dotyczące powierzchowności i zachowania
  • osoby z potencjalnym zagrożeniem zdrowia warunkami socjoekonomicznymi i psychosocjalnymi
  • osoby wymagające świadczeń służby zdrowia w innych okolicznościach.
 • Zakres świadczonych procedur medycznych dostępnych i zapewnianych przez poradnie (m.in.)
  • Procedury wykonywane standardowo: diagnostyczny wywiad, konsultacja i ocena, ograniczony opis okresu przerw w chorobie, profilaktyka i promocja zdrowia, pełny opis wywiadu dotyczący problemu zdrowotnego oraz jego ocena; historia i ocena nowego zagadnienia, wywiad i ocena innych problemów występujących u chorego, wywiad i ocena postępowania diagnostycznego, innego niż typowe, opieka pielęgniarska, konsultacja w pełnym zakresie, badanie fizykalne
  • procedury wykonywane jedynie w uzasadnionych przypadkach: wywiad chorobowy w formie krótkiego opisu, porada lekarska, konsultacja w trakcie wizyty domowej, konsultacja w ograniczonym zakresie (w zakresie jednego narządu)
  • badanie testem inteligencji
  • badanie testem psychologicznym, badanie osobowości
  • testy/ ocena psychologiczna inne
  • psychologiczna ocena stanu psychicznego- inna niż wymieniona
  • diagnostyka psychiatryczna: psychiatryczna ocena stanu psychicznego, rutynowa wizyta psychiatryczna, ocena skierowania na leczenie psychiatryczne, wywiad przed przyjęciem na leczenie, wywiad ocena psychiatryczna – inne
  • farmakoterapia: leczenie neuroleptykami, leczenie lekami psychiatrycznymi, psychiatryczne leczenie biologiczne
  • psychoterapia indywidualna z socjoterapią: terapia behawioralna, terapia awersyjna, trening behawioralny, desenytyzacja, wygaszanie, trening autogenny, terapia behawioralno- relaksacyjna, inne formy, interwencja kryzysowa, psychoterapia kryzysowa psychoterapia podtrzymująca
  • diagnostyka psychologiczna, psychoterapia grupowa z socjoterapią
  • skierowanie na psychoterapię
  • skierowanie do dalszej opieki psychiatrycznej
  • skierowanie na rehabilitację dla uzależnionych od alkoholu
  • skierowanie na rehabilitację dla uzależnionych od środków odużających
  • wstrzyknięcie lub wlew innych substancji leczniczych lub profilaktycznych.
 • Kierowanie do planowego leczenia szpitalnego w oddziale zamkniętym.
 • Konsultacje w okresie przed i poszpitalnym.
 • Konsultacje chorych kierowanych przez innych specjalistów.
 • Kontynuacja leczenia poszpitalnego.
Skip to content