Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu


ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław

„JEST WIELU PACJENTÓW, KTÓRYCH NIE MOŻNA WYLECZYĆ, ALE NIE MA TAKIEGO, KTÓREMU NIE MOŻEMY POMÓC …”

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Medycyna pracy

nagłówek strony

Kierownik:
Mirosława Janczyńska
lekarz specjalista II stopnia w zakresie medycyny przemysłowej
lokalizacja: niski parter Szpitala
telefon: (52) 35 45 407, e-mail: por.pracy@szpitalino.pl

Personel lekarski

  • Małgorzata Jaworska – lekarz specjalista I stopnia w zakresie medycyny pracy,
  • Lidia Sierpień – lekarz specjalista I stopnia w zakresie medycyny pracy,
  • Małgorzata Paciorek – lekarz specjalista II stopnia w zakresie okulistyki,
  • Stanisław Kaźmierski – lekarz specjalista w zakresie otolaryngologii,
  • Danuta Żabicka – lekarz specjalista II stopnia w zakresie laryngologii,
  • Jadwiga Bernat – lekarz specjalista I stopnia w zakresie neurologii,
  • Katarzyna Molenda – lekarz specjalista I stopnia w zakresie neurologii.

Opis poradni:

Poradnia Medycyny Pracy czynna jest codziennie w godz. od 7.00 do 14.00. Poradnia medycyny pracy wykonuje badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników, badania kierowców oraz kandydatów na kierowców, badania wysokościowe, w narażeniu na hałas, badania wynikające z chorób zawodowych, parazawodowych oraz koniecznych do wykonania na skutek wypadków przy pracy i nagłych zachorowań, badania osób ubiegających się o posiadanie broni oraz posiadających broń. W ramach badań profilaktycznych, na podstawie których wystawiane są orzeczenia lekarskie, wykonywane są konsultacje specjalistyczne (laryngologa, okulisty, neurologa), oraz pobranie materiału do badań laboratoryjnych, badania Ekg, badania spirometryczne i audiometryczne oraz badania radiologiczne. Poradnia jako jedyna w regionie posiada w swojej strukturze Poradnię dla Młodocianych, która wykonuje badania dotyczące oceny możliwości pobierania nauki przez kandydatów do szkół ponadpodstawowych i wyższych oraz uczniów tych szkół, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.

Skip to content