Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu


ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław

„JEST WIELU PACJENTÓW, KTÓRYCH NIE MOŻNA WYLECZYĆ, ALE NIE MA TAKIEGO, KTÓREMU NIE MOŻEMY POMÓC …”

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Pracownie Elektrofizjologiczne

nagłówek strony
  1. Strona Główna
  2. /
  3. Pracownie
  4. /
  5. Pracownie Elektrofizjologiczne
1. Pracownia Elektrodiagnostyki EKG
 
Koordynator
lek. Piotr Nowakowski
lekarz specjalista w zakresie chorób wewnętrznych, lekarz specjalista w zakresie kardiologii

lokalizacja: III piętro, gabinet 337 i 338
telefon: (52) 35 45 453,

e-mail: prac.ekg@szpitalino.pl
Opis:

Pracownia zajmuje się diagnostyką chorób układu krążenia, wykonuje szeroki zakres badań nieinwazyjnych osobom dorosłym i dzieciom.
Ekg (elektrokardiogram) jest to badanie wykonywane w spoczynku, pozwalające na wstępną ocenę pracy serca.
Ekg wysiłkowe (Próba wysiłkowa/test wysiłkowy), to badanie wykonywane na bieżni ruchomej lub cykloergometrze rowerowym, którego celem jest ocena ukrwienia mięśnia sercowego. Służy między innymi do diagnostyki i różnicowania bólów w klatce piersiowej, wykrywania choroby niedokrwiennej serca, prowokacji zaburzeń rytmu serca.
Holter Ekg polega na 24/48/72 godzinnym ciągłym zapisie Ekg w formie zapisu cyfrowego, przy użyciu przenośnego rejestratora czyli monitorowaniu pracy serca w czasie dziennej aktywności jak i podczas nocnego wypoczynku pacjenta.
Holter ABPM (ciśnieniowy) pozwala na automatyczne pomiary ciśnienia krwi możliwe w przedziałach 24 lub 48 godzinnych. Pokazuje pełny obraz zmian ciśnienia i tętna pacjenta podczas pracy, wysiłku fizycznego, wypoczynku i w czasie snu.
2. Pracownia Elektrodiagnostyki EEG, WP, EMG
 
Kordynator
lek. Elżbieta Sochaczewska – Fołda
lekarz specjalista II stopnia w zakresie neurologii

lokalizacja: Niski parter w lewym skrzydle budynku Szpitala, gabinet 016 i 017
telefon: EEG /52/ 35 45 379;
telefon: WP, EMG /52/ 35 45 380;
e-mail: prac.eeg@szpitalino.pl
Opis:

Pracownia zajmuje się diagnostyką schorzeń mózgu oraz wielu chorób neurologicznych i układu mięśniowego.
EEG (Elektroencefalografia) polega na rejestracji przy pomocy elektrod umieszczonych na skórze głowy czynnościowych prądów mózgu człowieka. Wykonuje się w czuwaniu i/lub we śnie, z próbami aktywacyjnymi jak hiperwentylacja i fotostymulacja lub bez nich, w zależności od problemu klinicznego oraz możliwości współpracy z pacjentem, ale przede wszystkim zgodnie z zaleceniem lekarza. EEG odgrywa pierwszoplanową rolę w różnicowaniu i leczeniu zaburzeń napadowych,  w diagnostyce padaczki a w wielu schorzeniach mózgu pozwala umiejscowić proces chorobowy w określonej okolicy.
 
EMG (Elektromiografia) to badanie elektrofizjologiczne, którego celem jest ocena funkcji układu mięśniowego, a także obwodowego układu nerwowego. EMG jest pomocne w diagnostyce wielu chorób nerwowo-mięśniowych, ponieważ pozwala zlokalizować zmiany patologiczne w mięśniach, ustalić ich wielkość i charakter, a także określić dynamikę procesu chorobowego w badanym mięśniu.
Na badanie EMG składa się:
1. ENG (Elektroneurografia) to badanie ma na celu określenie szybkości przewodzenia we włóknie nerwowym, stopnia, rodzaju uszkodzenia nerwu i pośrednio przyczyny uszkodzenia. Polega na pobudzaniu włókien czuciowych i ruchowych nerwów obwodowych bodźcem elektrycznym o niewielkim natężeniu. Stosuje się płaską elektrodę powierzchniową, którą przymocowuje się do skóry.
2. EMG (Elektromiografia) to badanie oceniające czynność spoczynkową i dowolną badanych mięśni. Badanie wykonuje się przy użyciu cienkiej, sterylnej, jednorazowej elektrody igłowej, która jest elektrodą wprowadzaną po przekłuciu skóry do badanego mięśnia. Aktywność elektryczna odbierana przez elektrodę jest następnie wyświetlana na monitorze i analizowana. Badany powinien leżeć spokojnie, zrelaksowany. Napięcie mięśni i rąk wprowadzają zakłócenia i artefakty.

EMG umożliwia również wykonanie:
1. Próba miasteniczna: używając elektrod powierzchniowych określony nerw stymuluje się seriami bodźców elektrycznych o różnej częstotliwości.
2. Próba tężyczkowa: badający zakłada na ramię badanego opaskę uciskową, wkłuwa elektrodę igłową w mięsień, zaciska opaskę  wywołując czasowe niedokrwienie kończyny poniżej opaski. Po kilku minutach opaska zostaje zwolniona. Następnie dołącza się intensywne oddychanie. Obydwie próby tj. niedokrwienie i hiperwentylacja, prowokują pojawienie się charakterystycznych wyładowań u osób z objawami tężyczki.
3. Pracownia Elektrofizjologii i Stymulacji Serca
 
Koordynator
dr n. med. Grzegorz Bojarski
lekarz specjalista II stopnia w zakresie chorób wewnętrznych, specjalista kardiolog

lokalizacja: III piętro, gabinet 339
telefon/fax: (52) 35 45 915,
e-mail: prac.elektrolecznictwa@szpitalino.pl
Opis:
Pracownia dokonuje kwalifikacji pacjentów oraz wykonuje zabiegi wszczepiania i wymiany stymulatorów serca, kardiowerterów – defibrylatorów (ICD) oraz stymulatorów serca resynchronizujących z funkcją kardiowersji i defibrylacji (CRT-P i CRT-D).
     Personel Pracowni Elektrofizjologii i Stymulacji Serca zajmuje się także konsultacjami pacjentów z wszczepionymi wyżej wymienionymi urządzeniami; dysponujemy sprzętem pozwalającym na kontrolę i programowanie prawie wszystkich wszczepianych w Polsce urządzeń do stymulacji i elektroterapii.
     Prowadzimy ścisłą współpracę z ośrodkami kardiologicznymi o wyższej referencyjności w zakresie konsultacji i kwalifikacji do zabiegów z zakresu elektrofizjologii (badanie elektrofizjologiczne i ablacje) i stymulacji serca.
Skip to content