Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu


ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław

„JEST WIELU PACJENTÓW, KTÓRYCH NIE MOŻNA WYLECZYĆ, ALE NIE MA TAKIEGO, KTÓREMU NIE MOŻEMY POMÓC …”

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Szpital | O nas

nagłówek strony
 1. Strona Główna
 2. /
 3. Szpital | O nas

Witamy na stronach:

SZPITALA WIELOSPECJALISTYCZNEGO im. dr. Ludwika Błażka W INOWROCŁAWIU

Charakterystyka jednostek organizacyjnych (oddziałów i poradni) Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu.Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 • wielospecjalistycznego lecznictwa szpitalnego,
 • ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej,
 • ratownictwa medycznego i pomocy doraźnej,
 • badań diagnostycznych,
 • badań profilaktycznych,
 • promocji zdrowia.

Zapewniamy świadczenia zdrowotne i związane z ich udzielaniem usługi w formie:

 • lecznictwa szpitalnego w następujących oddziałach:
  wewnętrznych o profilu gastroenterologicznym i endokrynologicznym, kardiologicznym, intensywnego nadzoru kardiologicznego, pracowni hemodynamiki, chirurgicznych: onkologicznym,z chirurgią dziecięcą, chirurgii urazowej i ortopedii, urologicznym i onkologii urologicznej, okulistycznym, laryngologicznym, neurologicznym, udarowym, położniczo – ginekologicznym, noworodkowym, dziecięcym, opieki paliatywnej, anestezjologii i intensywnej terapii, ratownictwa medycznego, stacji dializ;
 • ambulatoryjnej w następujących specjalnościach:
  alergologiczno-pulmonologicznej dla dorosłych; alergologiczno-pulmonologicznej dla dzieci; anestezjologii i leczenia bólu; chorób płuc, gruźlicy i antynikotynowej; chirurgii ogólnej; chirurgii ogólnej dla dzieci; chirurgii naczyniowej; chirurgii urazowo – ortopedycznej, wad postawy i preluksacji; chirurgii stomatologicznej; dermatologicznej; diabetologicznej; endokrynologicznej; gastroenterologicznej; kardiologicznej; laryngologicznej; okulistycznej; onkologicznej; walki z bólem i opieki paliatywnej z zespołem wyjazdowym opieki paliatywnej domowej; nefrologicznej; neurologii; neurologii dziecięcej; neurochirurgii; położnictwa i ginekologii; prolaktacji ze szkoła rodzenia; patologii noworodków i wcześniaków; psychologii; urologii; rehabilitacji; reumatologii; zdrowia psychicznego; medycyny pracy (w tym dla młodocianych);
 • ratownictwa medycznego i pomocy doraźnej realizowanej za pośrednictwem:
  zespołów reanimacyjnych „R”, zespołów wyjazdowych „W”, zespołu wyjazdowego ogólnego, ambulatorium ogólnego;
 • diagnostycznej w zakresie:
  badań laboratoryjnych, bakteriologicznych, serologicznych, histopatologicznych i anatomopatologicznych, cytologicznych, endoskopii gastroenterologicznej, EKG, EEG, USG, RTG, mammograficznych, tomografii komputerowej, echokardiograficznych, audiometrycznych, spirometrycznych, bronchoskopowych;
 • profilaktyki i promocji zdrowia.

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. L. Błażka w Inowrocławiu został zakwalifikowany do II poziomu referencyjnego jako jednostka wielospecjalistyczna. Świadczy usługi na rzecz pacjentów ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia, a w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia każdemu pacjentowi, który takiej pomocy potrzebuje.

Szpital wdrożył i realizuje system zarządzania jakością, dążąc do stałej poprawy jakości oferowanych usług.

Skip to content