Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu


ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław

„JEST WIELU PACJENTÓW, KTÓRYCH NIE MOŻNA WYLECZYĆ, ALE NIE MA TAKIEGO, KTÓREMU NIE MOŻEMY POMÓC …”

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Szkoła rodzenia

nagłówek strony

PROWADZĄCY
Anna Stadler, położna, Certyfikowany Doradca Laktacyjny (CDL)
lokalizacja: w Przychodni Specjalistycznej na niskim parterze Szpitala
rejestracja: osobista, bądź telefoniczna w godzinach pracy szkoły rodzenia

telefon: (52) 354 54 12

godziny pracy szkoły rodzenia:

• wtorek 14.00 – 17.00
• czwartek 14.00 – 17.00

Serdecznie zapraszamy kobiety ciężarne wraz z partnerami na zajęcia do szkoły rodzenia. 

Uczestnictwo w zajęciach ma na celu przygotować przyszłych rodziców do zbliżającej się nowej roli w ich życiu. W trakcie kursu poruszamy tematy związane z przygotowaniem do porodu naturalnego oraz cięcia cesarskiego, edukujemy w tematach połogu, laktacji oraz opieki nad dzieckiem.

Kurs składa się z cyklu 8 spotkań, a  zajęcia odbywają się w ustalonych wcześniej terminach. Koszt kursu to 170,00 zł.

Zapraszamy do kontaktu osoby zainteresowane pod numerem 728 936 793.

Koncepcja funkcjonowania Szkoły Rodzenia

Inowrocławska Szkoła Rodzenia rozpoczęła swoją działalność w marcu 1998 roku. Powstała z inicjatywy ówczesnego ordynatora oddziału położniczo-ginekologicznego lek. med. Janusza Wójcika przy ścisłej współpracy z Naczelną Pielęgniarką Szpitala mgr piel. Teresą Jaros.

Szkoła Rodzenia jest placówką edukacyjną, która przygotowuje rodziców do świadomego i zrównoważonego dwurodzicielstwa. Program wspierania i przygotowania do rodzicielstwa powstał w myśl ekologii zintegrowanej (zaspokojenie wymogów w zakresie rozwoju osobowego i społecznego człowieka). Program Szkoły Rodzenia obejmuje cykl 8 tygodniowych spotkań w grupach 8-10 osobowych. Grupę stanowią ciężarne od 26 tygodnia ciąży oraz ich partnerzy. Szkoła realizuje projekt Szpitala Przyjaznego Dziecku.

Rolą Szkoły Rodzenia jest:

 • oswojenie się ze zmianami ciążowymi i traktowanie ich jako coś naturalnego,
 • podjęcie dialogu z dzieckiem we wczesnym okresie prenatalnym,
 • uświadomienie istoty karmienia naturalnego i wczesne przygotowanie do tego okresu,
 • przygotowanie się na przyjęcie dziecka poprzez pielęgnację i masaż noworodka,
 • aktywizowanie ciężarnych do ćwiczeń – stopniowanie wysiłku,
 • oswojenie z oddechem przeponowym jako element pracy na sali porodowej,
 • przekazanie ojcom ważnych elementów manualnych: dotyku, masażu – rola partnerstwa na sali porodowej,
 • ukierunkowanie na rodzaj muzyki i słuchanie w trakcie zajęć, relaksu w domu, wyciszenie na sali porodowej,
 • zwiększenie więzi emocjonalnej między rodzicami a dzieckiem we wczesnym rozwoju prenatalnym.

Zamierzenia promocyjne Szkoły Rodzenia

– przygotowanie do ról rodzicielskich,
– podejmowanie zamierzeń prokreacyjnych,
– promocja karmienia naturalnego,
– psychofizyczne przygotowanie pary do odbycia porodu naturalnego,
– trening przedporodowy; ćwiczenia oddechowe, ruchowe, relaks,
– przygotowanie kobiet do aktywnego rodzenia, w tym również do porodu w wodzie

Prelegenci Szkoły Rodzenia

– położna środowiskowa/rodzinna, doradca laktacyjny
– dr n. med. specjalista pediatra
– lek. med. specjalista położnik – ginekolog
– psycholog kliniczny

Założenia i cele, które powodują, że przygotowujemy do porodu i rodzicielstwa

 • „Centrum informacji dla kobiet”
 • Integracja w grupie
 • Wyrażanie przez uczestników szkoły potrzeb i oczekiwań w kontakcie z personelem
 • Promocja zdrowia rodziny
 • Przygotowanie do sprawnego „rozegrania” porodu
 • Oswojenie ciężarnej z umiejętnościami relaksacji
 • Wyeliminowanie lęku przed porodem
 • Przekaz wiedzy z fizjologii porodu, połogu i karmienia piersią

Skip to content