Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu


ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław

„JEST WIELU PACJENTÓW, KTÓRYCH NIE MOŻNA WYLECZYĆ, ALE NIE MA TAKIEGO, KTÓREMU NIE MOŻEMY POMÓC …”

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Oddział Neonatologiczny

nagłówek strony
  1. Strona Główna
  2. /
  3. Oddziały
  4. /
  5. Oddział Neonatologiczny

KOORDYNATOR
Grażyna Malinowska
lekarz specjalista II stopnia w zakresie neonatologii, specjalista I stopnia w zakresie pediatrii


lokalizacja: I piętro
telefon: (52) 354 53 14, e-mail: neonatologia@szpitalino.pl
z-ca koordynatora: Elżbieta Pęsiek
lekarz specjalista II stopnia w zakresie neonatologii
pielęgniarka oddziałowa: mgr Renata Sobiechowska


Personel lekarski:

  • Sandra Pietruszewska – lekarz specjalista pediatrii, w trakcie specjalizacji z neonatologii.

Opis oddziału:
Oddział neonatologiczny sprawuje opiekę medyczną nad noworodkiem zdrowym oraz wykazującym patologię. Profil medyczny obejmuje: wcześniactwo, dystrofię wewnątrzmaciczną, choroby układu oddechowego, moczowego i krążenia, leczenie żółtaczki okresu noworodkowego oraz konfliktu serologicznego. Oddział posiada stanowisko intensywnej terapii dla noworodków. W oddziale noworodkowym propagowane są zasady karmienia piersią oraz prowadzony jest program edukacyjny dla matek w tym zakresie. Oddział pracuje zgodnie z zasadami posiadanego certyfikatu Szpitala Przyjaznego Dziecku.

wykonywane procedury:

  • podstawowa diagnostyka i leczenie zachowawcze w trybie stacjonarnym: opieka i obserwacja zdrowych noworodków, resuscytacja na sali porodowej, diagnostyka i leczenie zachowawcze urazów okołoporodowych, diagnostyka i leczenie zachowawcze zaburzeń oddychania z przyczyn płucnych i pozapłucnych, wstępna diagnostyka i leczenie chorób układu krążenia, diagnostyka i leczenie zachowawcze chorób układu nerwowego, pokarmowego i moczowego, diagnostyka i leczenie zachowawcze zakażeń okresu noworodkowego, diagnostyka i leczenie żółtaczek okresu noworodkowego (hiperbilirubinemia, konflikt serologiczny), fototerapia, transfuzja wymienna, diagnostyka i leczenie noworodka z małą masą ciała (wcześniactwo, dystrofia wewnątrzmaciczna), diagnostyka wad wrodzonych, badanie fotoemisji akustycznej;
  • kwalifikowanie do leczenia w wysokospecjalistycznych ośrodkach; szkolenie pielęgniarek stażystek.
Skip to content