Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu


ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław

„JEST WIELU PACJENTÓW, KTÓRYCH NIE MOŻNA WYLECZYĆ, ALE NIE MA TAKIEGO, KTÓREMU NIE MOŻEMY POMÓC …”

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Poradnia Medycyny Pracy

nagłówek strony
  1. Strona Główna
  2. /
  3. Poradnie
  4. /
  5. Poradnia Medycyny Pracy
lokalizacja:Przychodnia Specjalistyczna na niskim parterze Szpitala
telefon do rejestracji:(52) 354 54 07
e-mail:por.pracy@szpitalino.pl
KIEROWNIK
Mirosława Janczyńska
lekarz specjalista II stopnia w zakresie medycyny pracy, Specjalista I stopnia w zakresie chorób wewnętrznych
godziny pracy poradni:poniedziałek 7:00 – 14:00
wtorek 7:00 – 14:00
środa 7:00 – 14:00
czwartek 7:00 – 14:00
piątek 7:00 – 14:00
Personel lekarski:
Małgorzata Jaworska – lekarz specjalista I stopnia w zakresie medycyny pracy i pediatrii
Lidia Sierpień – lekarz specjalista I stopnia w zakresie medycyny pracy
Małgorzata Paciorek – lekarz specjalista II stopnia w zakresie okulistyki
Stanisław Kaźmierski – lekarz specjalista w zakresie otolaryngologii
Danuta Żabicka – lekarz specjalista II stopnia w zakresie laryngologii
Jadwiga Bernat – lekarz specjalista I stopnia w zakresie neurologii
Katarzyna Molenda – lekarz specjalista I stopnia w zakresie neurologii
opis:

Poradnia Medycyny Pracy wykonuje badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników z uwzględnieniem badań wysokościowych, w narażeniu na hałas i inne czynniki szkodliwe i uciążliwe dla zdrowia; badania kierowców oraz kandydatów na kierowców, kandydatów i strażaków OSP.
W ramach badań profilaktycznych, na podstawie których wystawiane są orzeczenia lekarskie, wykonywane są konsultacje specjalistyczne (laryngologa, okulisty, neurologa) oraz pobranie materiału do badań laboratoryjnych, badania Ekg, badania spirometryczne, audiometryczne i badania radiologiczne.
Poradnia wykonuje badania dotyczące oceny możliwości pobierania nauki przez kandydatów do szkół ponadpodstawowych i wyższych oraz uczniów tych szkół, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.
Poradnia zajmuje się również zgłoszeniem podejrzenia chorób zawodowych do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy.
Badania wykonywane są wyłącznie po wcześniejszym podpisaniu umowy w Dziale Marketingu naszego Szpitala.
Skip to content