Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu


ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław

„JEST WIELU PACJENTÓW, KTÓRYCH NIE MOŻNA WYLECZYĆ, ALE NIE MA TAKIEGO, KTÓREMU NIE MOŻEMY POMÓC …”

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Poradnia Medycyny Pracy

nagłówek strony
  1. Strona Główna
  2. /
  3. Poradnie
  4. /
  5. Poradnia Medycyny Pracy
lokalizacja:Przychodnia Specjalistyczna na niskim parterze Szpitala
telefon do rejestracji:(52) 354 54 07
e-mail:por.pracy@szpitalino.pl
KIEROWNIK
Mirosława Janczyńska
lekarz specjalista II stopnia w zakresie medycyny pracy, Specjalista I stopnia w zakresie chorób wewnętrznych
godziny pracy poradni:
poniedziałek7.30 – 13.30wtorek7.30 – 13.30środa7.30 – 13.30czwartek7.30 – 13.30piątek7.30 – 13.30Personel lekarski:Małgorzata Jaworska – lekarz specjalista I stopnia w zakresie medycyny pracy i pediatrii,Lidia Sierpień – lekarz specjalista I stopnia w zakresie medycyny pracy,Małgorzata Paciorek – lekarz specjalista II stopnia w zakresie okulistyki.
opis:

Poradnia medycyny pracy wykonuje badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników, badania kierowców oraz kandydatów na kierowców, badania wysokościowe, w narażeniu na hałas, badania wynikające z chorób zawodowych, parazawodowych oraz koniecznych do wykonania na skutek wypadków przy pracy i nagłych zachorowań, badania osób ubiegających się o posiadanie broni oraz posiadających broń. W ramach badań profilaktycznych, na podstawie których wystawiane są orzeczenia lekarskie, wykonywane są konsultacje specjalistyczne (laryngologa, okulisty, neurologa), oraz pobranie materiału do badań laboratoryjnych, badania Ekg, badania spirometryczne i audiometryczne oraz badania radiologiczne. Poradnia jako jedyna w regionie posiada w swojej strukturze Poradnię dla Młodocianych, która wykonuje badania dotyczące oceny możliwości pobierania nauki przez kandydatów do szkół ponadpodstawowych i wyższych oraz uczniów tych szkół, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.
Skip to content