Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu


ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław

„JEST WIELU PACJENTÓW, KTÓRYCH NIE MOŻNA WYLECZYĆ, ALE NIE MA TAKIEGO, KTÓREMU NIE MOŻEMY POMÓC …”

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Poradnia Gastroenterologiczna

nagłówek strony
 1. Strona Główna
 2. /
 3. Poradnie
 4. /
 5. Poradnia Gastroenterologiczna
lokalizacja:I piętro Przychodni Specjalistycznej Szpitala
rejestracja:osobista, bądź telefoniczna w godzinach pracy poradni
telefon do rejestracji:(52) 35 45 348
e-mail:przychodnia@szpitalino.pl
lekarze przyjmujący:
dr n. med. Ineza Szafrańska – Komarowska – lekarz specjalista II stopnia w zakresie pediatrii oraz II stopnia w zakresie gastroenterologii
Renata Kwiatkowska – lekarz specjalista w zakresie chirurgii ogólnej oraz w zakresie gastroenterologii
godziny pracy poradni:
poniedziałek 12.00 – 14.00
wtorek 12.30 – 14.30
czwartek 11.15 – 15.00
opis:
Poradnia prowadzi przede wszystkim nadzór nad ozdrowieńcami i nosicielami po przebyciu wirusowego zapalenia wątroby. Współpracuje ściśle z pracownią endoskopii oraz oddziałami wewnętrznymi i chirurgicznymi.

wykonywane procedury:

 • gastroskopii,
 • gastroskopii w sedacji,
 • sklerotyzacji żylaków przełyku,
 • endoskopowego tamowania krwawień z żołądka i dwunastnicy,
 • endoskopii jelita grubego,
 • polipektomii w żołądku i jelicie grubym,
 • diagnostyki serologicznej, testów urazowych, histopatologicznych i mikrobiologicznych zakażeń Helicobakter pylorii,
 • diagnostyki endoskopowej i histopatologicznej zespołu złego wchłaniania,
 • biopsji wątroby – diagnostyka zapaleń, uszkodzeń toksycznych i marskości wątroby.
 • Podstawowa diagnostyka i leczenie w zakresie schorzeń gastroenterologicznych u dorosłych w trybie ambulatoryjnym: choroby przełyku, żołądka i dwunastnicy, niezakaźne zapalenie jelita cienkiego i grubego, choroby jelit, choroby wątroby schorzenia pęcherzyka żółciowego, przewodu żółciowego i trzustki nowotwory przełyku, żołądka, jelita grubego, wątroby i dróg żółciowych, trzustki.
 • Przygotowanie do pełnego zakresu procedur endoskopowych w trybie ambulatoryjnym m.in.: Endoskopia przełyku z biopsją, endoskopowe opanowanie krwawienia z przełyku, żołądka, dwunastnicy, zamknięta endoskopowa biopsja jelita, esofago-gastrouodenoskopia z biopsją zamkniętą, endoskopowa biopsja jelita grubego, endoskopowe wycięcie polipa jelita grubego, endoskopowa biopsja odbytu z pobraniem materiału, biopsja odbytu, usuniecie ciała obcego ze światła żołądka, jelita bez nacięcia, badanie per rectum.
 • Kierowanie do planowego leczenia szpitalnego w oddziale chorób wewnętrznych, chirurgii, onkologii i uzdrowiskowego oraz ośrodków klinicznych.
 • Stała współpraca z Zakładem Medycyny Nuklearnej RCO w Bydgoszczy, z Zakładem Anatomii Patologicznej (kierowanie chorych na biopsję cienkoigłową wątroby), z Zakładem Diagnostyki Obrazowej (ERCP).
 • Konsultacje w okresie przed i poszpitalnym.
 • Konsultacje chorych kierowanych przez innych specjalistów.
 • Kontynuacja leczenia poszpitalnego.
 • Prewencja schorzeń gastroenterologicznych i ich powikłań, edukacja zdrowotna.
Skip to content