Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu


ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław

„JEST WIELU PACJENTÓW, KTÓRYCH NIE MOŻNA WYLECZYĆ, ALE NIE MA TAKIEGO, KTÓREMU NIE MOŻEMY POMÓC …”

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Poradnie Chirurgiczne

nagłówek strony
 1. Strona Główna
 2. /
 3. Poradnie
 4. /
 5. Poradnie Chirurgiczne
lokalizacja:Poradnia Chirurgiczna Ogólna – I piętro Przychodni Specjalistycznej Szpitala
Poradnia Chirurgiczna Ogólna dla Dzieci – I piętro Przychodni Specjalistycznej Szpitala
rejestracja:osobista, bądź telefoniczna w godzinach pracy poradni
e-mail:przychodnia@szpitalino.pl
telefon Chirurgia Ogólna:(52) 35 45 493
telefon Chirurgia Ogólna dla Dzieci:(52) 35 45 410
lekarze przyjmujący – Poradnia Chirurgiczna Ogólna:
Zbigniew Cieślak – lekarz specjalista II stopnia w zakresie chirurgii ogólnej
Andrzej Langner – lekarz specjalista II stopnia w zakresie chirurgii ogólnej
Henryk Lewicki – lekarz specjalista II stopnia w zakresie chirurgii ogólnej
Ali Shawkat – lekarz specjalista II stopnia w zakresie chirurgii ogólnej
Mariusz Włodarczak – lekarz specjalista II stopnia w zakresie chirurgii ogólnej
dr n. med. Dariusz Żabicki – lekarz specjalista II stopnia w zakresie chirurgii ogólnej
Renata Kwiatkowska – lekarz specjalista w zakresie chirurgii ogólnej oraz w zakresie gastroenterologii
Piotr Lewicki – lekarz, specjalista w zakresie chirurgii ogólnej oraz w zakresie chirurgii onkologicznej
Krzysztof Dzwoniarkiewicz – lekarz specjalista w zakresie chirurgii ogólnej
Sebastian Tomaszewski – lekarz, w trakcie specjalizacji z chirurgii ogólnej
Łukasz Prątnicki – specjalista w zakresie chirurgii ogólnej, specjalista chirurgii onkologicznej
Maciej Gralak – lekarz, w trakcie specjalizacji z chirurgii ogólnej
Łukasz Kozanecki – lekarz, w trakcie specjalizacji z chirurgii ogólnej
Eugen Liksutov – lekarz specjalista w zakresie chirurgii ogólnej
Karol Brachowski – lekarz, w trakcie specjalizacji z chirurgii ogólnej.
godziny pracy poradni:
poniedziałek 8.00 – 15.00
wtorek 8.00 – 12.30
środa 8.00 – 14.30, 15.05 – 17.00
czwartek 8.00 – 14.30
piątek 8.00 – 14.30
lekarze przyjmujący – Poradnia Chirurgiczna Ogólna Dla Dzieci:
Michał Gontarz – lekarz specjalista chirurgii dziecięcej,
godziny pracy poradni:
poniedziałek 8.00 – 14.00
piątek 8.00 – 14.00

opis:

Poradnie zajmują się diagnostyką i leczeniem w ramach tzw. chirurgii ogólnej, przygotowując pacjentów do planowych zabiegów chirurgicznych oraz udziela konsultacji po leczeniu szpitalnym. W poradni chirurgii dziecięcej wykonuje się pełen zakres zabiegów chirurgicznych tzw. „małej chirurgii” dla dzieci do 15 r.ż.

wykonywane procedury:

Opis świadczeń wykonywanych w poradni Chirurgii Ogólnej

 • Podstawowa diagnostyka i leczenie w zakresie schorzeń chirurgicznych w trybie ambulatoryjnym: nowotwory (w zakresie i możliwościach działania poradni) głównie kontynuacja i uzupełnienie opieki onkologicznej, choroby tętnic, tętniczek i naczyń włosowatych, choroby żył, naczyń limfatycznych i węzłów chłonnych, niesklasyfikowane gdzie indziej, choroby układu trawiennego, zakażenia skóry i tkanki podskórnej, choroby przydatków skórnych, inne choroby skóry i tkanki podskórnej, choroby układu kostno – stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej w zakresie i możliwościach działania poradni, choroby układu moczowo – płciowego, w zakresie i możliwościach działania poradni a nie objętym opieką innych poradni specjalistycznych, urazy oparzenia, w zakresie i możliwościach działania poradni, odmrożenia, w zakresie i możliwościach działania poradni, zewnętrzne przyczyny zachorowania, w zakresie i możliwościach działania poradni, powikłania po wylewie, transfuzji i wstrzyknięciu powikłanie związane z ponownym przyrośnięciem i amputacją oraz inne powikłania opieki chirurgicznej i medycznej niesklasyfikowane gdzie indziej.
 • Zakres świadczonych procedur medycznych dostępnych i zapewnianych przez poradnie (m.in.):
  • procedury wykonywane standardowo: diagnostyczny wywiad, konsultacja i ocena, ograniczony opis okresu przerw w chorobie, profilaktyka i promocja zdrowia, pełny opis wywiadu dotyczący problemu zdrowotnego oraz jego ocena; historia i ocena nowego zagadnienia, wywiad i ocena innych problemów występujących u chorego, wywiad i ocena postępowania diagnostycznego, innego niż typowe, opieka pielęgniarska, konsultacja w pełnym zakresie, badanie fizykalne.
  • procedury wykonywane jedynie w uzasadnionych przypadkach: wywiad chorobowy w formie krótkiego opisu, porada lekarska, konsultacja w trakcie wizyty domowej, konsultacja w ograniczonym zakresie (w zakresie jednego narządu)
  • zabiegi diagnostyczne w zakresie skóry/ tkanki podskórnej, biopsja skóry/tkanki podskórnej, inne zabiegi diagnostyczne skóry/ tkanki podskórnej.
  • zaopatrywanie: ran i zmian tkanek miękkich oraz ew. ich diagnostyka, urazów tkanek miękkich, schorzeń paznokci, wycięcie lub zniszczenie zmiany tkanki skóry i tkanki podskórnej, oczyszczenie rany, zakażenia, oparzenia bez wycinania, inne miejscowe usuniecie zmiany lub tkanki skóry i tkanki podskórnej, kriochirurgiczne zniszczenie skóry.
  • leczenie i ew. diagnostyka: zmian naczyniowych, żylaków kończyn dolnych, żylaków odbytu, owrzodzeń i innych zmian troficznych.
  • leczenie chorób zewnętrznych narządów płciowych u mężczyzn.
  • diagnostyka i leczenie krwawień z przewodu pokarmowego oraz ustalenie wskazań do leczenia szpitalnego/ operacyjnego.
  • diagnostyka i leczenie zmian bólowych w obrębie kończyn.
  • kontynuacja opieki nad pacjentami z zaopatrzonymi urazami układu kostnego, nie wymagającymi dalszej opieki ortopedycznej.
  • diagnostyka i leczenie bólów brzucha oraz ustalenie wskazań do leczenia szpitalnego/ zabiegowego.
  • orzecznictwo: ogólne badanie lekarskie osób bez dolegliwości i rozpoznania choroby, inne badania specjalne dla osób bez dolegliwości i rozpoznania choroby, badanie i obserwacja.
  • podanie anatoksyny tężcowej.
 • Zakres świadczonych badań diagnostycznych dostępnych i zapewnianych przez poradnie(m.in.):
  • badania laboratoryjne w zakresie koniecznym do postawienia rozpoznania, ustalenia i monitorowania leczenia.
  • badania bakteriologiczne wymazów pobranych z ran i posiewów innych materiałów
  • badania mykologiczne pobranych materiałów
  • badanie histopatologiczne materiału pobranego z ran i zmienionych tkanek,
  • diagnostyka obrazowa: przeglądowe badanie RTG, kontrastowe badanie przewodu pokarmowego,
  • badanie USG (w tym Dopplerem) różnych okolic ciała, tomografia komputerowa brzucha,
  • tomografia klatki piersiowej.
  • badanie endoskopowe przewodu pokarmowego
  • diagnostyka w kierunku zakażenia HBV, HCV, HIV,( przed planowa hospitalizacją, o ile wymagane jest wykonanie tych badań).
 • Kierowanie do planowego leczenia szpitalnego w oddziale chirurgicznym, onkologicznym i uzdrowiskowego oraz ośrodków klinicznych.
 • Konsultacje w okresie przed i poszpitalnym.
 • Konsultacje chorych kierowanych przez innych specjalistów.
 • Stała współpraca z Zakładem Mikrobiologii Lekarskiej, Zakładem Diagnostyki Obrazowej, Laboratorium Analitycznym.
 • Kontynuacja leczenia poszpitalnego.
 • Prewencja schorzeń chirurgicznych i ich powikłań, edukacja zdrowotna.

Opis świadczeń wykonywanych w poradni Chirurgii Ogólnej dla dzieci

 • Podstawowa diagnostyka i leczenie w zakresie schorzeń chirurgicznych w trybie ambulatoryjnym: nowotwory (w zakresie i możliwościach działania poradni głównie kontynuacja i uzupełnienie opieki onkologicznej), choroby przełyku, żołądka i dwunastnicy, tętnic, choroby wyrostka robaczkowego, przepukliny, inne choroby jelit, schorzenia pęcherzyka żółciowego i trzustki, zakażenia skóry i tkanki podskórnej, choroby przydatków skórnych, inne choroby skóry i tkanki podskórnej, choroby układu kostno – stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej w zakresie i możliwościach działania poradni, choroby układu moczowo – płciowego, w zakresie i możliwościach działania poradni a nie objętym opieką innych poradni specjalistycznych, wrodzone wady rozwojowe, w zakresie i możliwościach działania poradnia nie objętym opieką innych poradni specjalistycznych, oparzenia, w zakresie i możliwościach działania poradni, odmrożenia, w zakresie i możliwościach działania poradni, zewnętrzne przyczyny zachorowania, w zakresie i możliwościach działania poradni. Osoby stykające się ze służbą zdrowia w celu specjalnych zabiegów i pielęgnacji w zakresie i możliwości działania poradni. Inne powikłania opieki chirurgicznej i medycznej nie sklasyfikowane gdzie indziej.
 • Zakres świadczonych procedur medycznych dostępnych i zapewnianych przez poradnie (m.in.):
  • procedury wykonywane standardowo: diagnostyczny wywiad, konsultacja i ocena,
  • ograniczony opis okresu przerw w chorobie, profilaktyka i promocja zdrowia, pełny opis wywiadu dotyczący problemu zdrowotnego oraz jego ocena; historia i ocena nowego zagadnienia, wywiad i ocena innych problemów występujących u chorego, wywiad i ocena postępowania diagnostycznego, innego niż typowe, opieka pielęgniarska, konsultacja w pełnym zakresie, badanie fizykalne.
  • procedury wykonywane jedynie w uzasadnionych przypadkach: wywiad chorobowy w formie krótkiego opisu, porada lekarska, konsultacja w trakcie wizyty domowej, konsultacja w ograniczonym zakresie (w zakresie jednego narządu)
  • zabiegi diagnostyczne w zakresie skóry /tkanki podskórnej, biopsja skóry/ tkanki podskórnej, inne zabiegi diagnostyczne skóry/ tkanki podskórnej.
  • zaopatrywanie: ran i zmian tkanek miękkich oraz ew. ich diagnostyka, urazów tkanek miękkich,
  • schorzeń paznokci, wycięcie lub zniszczenie zmiany tkanki skóry i tkanki podskórnej, oczyszczenie rany, zakażenia, oparzenia bez wycinania, inne miejscowe usunięcie zmiany lub tkanki skóry i tkanki podskórnej, kriochirurgiczne zniszczenie skóry.
  • leczenie i ew. diagnostyka: zmian naczyniowych, żylaków kończyn dolnych, żylaków odbytu, owrzodzeń i innych zmian troficznych.
  • leczenie chorób zewnętrznych narządów płciowych u mężczyzn.
  • diagnostyka i leczenie krwawień z przewodu pokarmowego oraz ustalenie wskazań do leczenia szpitalnego/operacyjnego.
  • kontynuacja opieki nad pacjentami z zaopatrzonymi urazami układu kostnego, wymagającymi dalszej opieki ortopedycznej.
  • diagnostyka i leczenie bólów brzucha oraz ustalenie wskazań do leczenia szpitalnego/zabiegowego.
  • orzecznictwo: ogólne badanie lekarskie osób bez dolegliwości i rozpoznania choroby, inne badania specjalne osób bez dolegliwości i rozpoznania choroby, badanie i obserwacja.
  • podanie anatoksyny tężcowej.
 • Zakres świadczonych badań diagnostycznych dostępnych i zapewnianych przez poradnie(m.in.):
  • badania laboratoryjne w zakresie koniecznym do postawienia rozpoznania, ustalenia i monitorowania leczenia.
  • badania bakteriologiczne wymazów pobranych z ran i posiewów innych materiałów
  • badania mykologiczne pobranych materiałów
  • badanie histopatologiczne materiału pobranego z ran i zmienionych tkanek
  • diagnostyka obrazowa: przeglądowe badanie RTG, kontrastowe badanie przewodu pokarmowego
  • badanie USG (w tym Dopplerem) różnych okolic ciała, tomografia komputerowa brzucha, tomografia klatki piersiowej.
  • badanie endoskopowe przewodu pokarmowego,
  • diagnostyka w kierunku zakażenia HBV, HCV, HIV,( przed planowa hospitalizacją, o ile wymagane jest wykonanie tych badań).
 • Kierowanie do planowego leczenia szpitalnego w oddziale chirurgicznym, ortopedycznym, onkologicznym i uzdrowiskowego oraz ośrodków klinicznych.
 • Konsultacje w okresie przed i poszpitalnym.
 • Konsultacje chorych kierowanych przez innych specjalistów.
 • Stała współpraca z Zakładem Mikrobiologii Lekarskiej, Zakładem Diagnostyki Obrazowej, Laboratorium Analitycznym.
 • Kontynuacja leczenia poszpitalnego.
 • Prewencja schorzeń chirurgicznych i ich powikłań, edukacja zdrowotna.
Skip to content