Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu


ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław

„JEST WIELU PACJENTÓW, KTÓRYCH NIE MOŻNA WYLECZYĆ, ALE NIE MA TAKIEGO, KTÓREMU NIE MOŻEMY POMÓC …”

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Zakład Pomocy Doraźnej i Ratownictwa Medycznego

nagłówek strony
 1. Strona Główna
 2. /
 3. Pozostałe Usługi
 4. /
 5. Zakład Pomocy Doraźnej i...
KIEROWNIK
mgr Jacek Pawlak
specjalista pielęgniarstwa ratunkowego

lokalizacja: ul. Toruńska 32, 88-100 Inowrocław
telefony: 52 354-52-59, 52 354-54-79, fax 52 357-00-31
telefony alarmowe: 999, 52 355-02-80
e-mail: pogotowie@szpitalino.pl
Z-CA KIEROWNIKA: mgr Waldemar Ciechanowski – specjalista pielęgniarstwa ratunkowego
Pielęgniarka Koordynująca i Nadzorująca: Grażyna Wawrzynowicz – specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego


Opis:

Zakład Pomocy Doraźnej i Ratownictwa Medycznego w Inowrocławiu realizuje świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, ratownictwa medycznego i transportu sanitarnego na podstawie umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W związku z powyższym w Zakładzie Pomocy Doraźnej i Ratownictwa Medycznego funkcjonują:

1. Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej,

2. Zespoły Ratownictwa Medycznego,

3. Zespoły Transportu Sanitarnego.


Zakres świadczonych usług:

1. W ramach Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej świadczeń udziela się w ambulatorium ogólnym, z gabinetem lekarza ogólnego i lekarza pediatry oraz za pomocą zespołów wyjazdowych (lekarskich i pielęgniarskich).

Informacje na temat możliwości skorzystania z porady lub teleporady poradni uzyskać można dzwoniąc do dyspozytorni zakładowej pod numer 523550280. Szczegółowe informacje o godzinach funkcjonowania poradni i udzielanych świadczeniach można przeczytać tutaj.

2. W Zespołach Ratownictwa Medycznego (ZRM) dyżurują lekarze specjaliści z zakresu medycyny ratunkowej, anestezjologii, intensywnej terapii i innych specjalności mających zastosowanie w medycynie ratunkowej oraz ratownicy medyczni i pielęgniarze ratunkowi.

Świadczenia w tym zakresie udzielane są w razie stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego – stanu polegającego na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagający podjęcia natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia.

W dyspozycji Zakładu pozostaje jeden specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego oraz pięć podstawowych zespołów ratownictwa medycznego. By skrócić czasy dojazdów do pacjentów ZRM stacjonują w następujących miejscach:

 • ul. Toruńska 32 w Inowrocławiu,
 • ul. Piasta 7a w Gniewkowie,
 • ul. Niepodległości 47 w Kruszwicy,
 • ul. Główna 35 d w Janikowie,
 • ul. Poznańska 97 w Inowrocławiu.

Zgłoszenia na numer 112 wpływają do Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Bydgoszczy natomiast powiadomienia na numer 999 odbiera Dyspozytornia Medyczna Ratownictwa Medycznego w Toruniu, która obsługuje wezwania z terenu całego województwa Kujawsko-Pomorskiego. Osoba wzywająca pomoc dodzwania się do Torunia, a dyspozytor wysyła najbliższy względem miejsca zdarzenia zespół ratownictwa medycznego. Dyspozytornia medyczna i zespoły ratownictwa medycznego (ZRM) dysponują informatycznym systemem wspomagającym pracę (tzw. System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego – SWDPRM), którego zadaniem jest m.in. ułatwienie zlokalizowania wzywającego pomocy, zadysponowanie najbliższego zespołu i wskazanie najlepszej i najkrótszej drogi do pacjenta. W założeniu więc skraca to czas dojazdu zespołu do pacjenta i zwiększa szansę na skutecznie udzieloną pomoc medyczną.

3. Zakład realizuje także transporty sanitarne w ramach leczenia szpitalnego oraz transporty zlecone przez lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ).

Bezpłatny transport sanitarny w POZ przysługuje pacjentom następujących sytuacjach:

 • kiedy zachodzi konieczność leczenia określonego schorzenia w innej placówce leczniczej – z wyłączeniem stanów nagłego zagrożenia zdrowia lub życia
 • dla zachowania ciągłości leczenia przez lekarza POZ.

Świadczenie obejmuje przejazd z miejsca zamieszkania pacjenta do świadczeniodawcy i z powrotem. By zgłosić transport sanitarny zlecony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dzwonić można pod numer dyspozytorni zakładowej 52 3550280.

Skip to content