Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu


ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław

„JEST WIELU PACJENTÓW, KTÓRYCH NIE MOŻNA WYLECZYĆ, ALE NIE MA TAKIEGO, KTÓREMU NIE MOŻEMY POMÓC …”

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Zakres Świadczonych Usług

nagłówek strony
  1. Strona Główna
  2. /
  3. Zakres Świadczonych Usług

Zakres i rodzaje świadczeń zdrowotnych udzielanych w Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu w ramach umów zawartych z Kujawsko-Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na 2022 rok

Umowa zawarta z Narodowym Funduszem Zdrowia w ramach świadczeń opieki zdrowotnej w Systemie Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej od dnia 01.01.2022 r.

Umowa Nr 17-22/B0015/PSZ – Świadczenia Opieki Zdrowotnej w Systemie Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej

(Ryczałt PSZ – Szpital II stopnia;
Poza ryczałtem: zakres świadczeń: chirurgia dziecięca, chirurgia dziecięca – diagnostyka onkologiczna, chirurgia dziecięca – diagnostyka poza pakietem onkologicznym, chirurgia dziecięca –ze wskazań nagłych, chirurgia dziecięca – świadczenia zabiegowe, chirurgia ogólna, chirurgia ogólna – diagnostyka onkologiczna, chirurgia ogólna – diagnostyka onkologiczna poza pakietem onkologicznym, chirurgia ogólna – świadczenia zabiegowe, świadczenia w zakresie chirurgii ogólnej udzielane osobom do ukoń. 18 r.ż. (św. finans. odrębnie w PSZ), reumatologia, reumatologia – świadczenia pierwszorazowe, świadczenia w zakresie reumatologii udzielane osobom do ukoń. 18 r.ż. (św. finans. odrębnie w PSZ), gruźlica i choroby płuc, gruźlica i choroby płuc – św. pierwszorazowe, gruźlica i choroby płuc – diagnostyka onkologiczna, świadczenia w zakresie gruźlicy i ch. płuc udzielane osobom do ukoń. 18 r.ż. (św. finans. odrębnie w PSZ), gruźlica i choroby płuc diagnostyka onkologiczna poza pakietem onkologicznym, anestezjologia i leczenie bólu, anestezjologia i leczenie bólu – św. pierwszorazowe, neurologia dziecięca, neurologia dziecięca – św. pierwszorazowe, neurologia, neurologia – diagnostyka onkologiczna poza pakietem onkologicznym, neurologia – diagnostyka onkologiczna, neurologia – świad. pierwszorazowe, dermatologia i wenerologia, dermatologia i wenerologia – św. pierwszorazowe, dermatologia i wenerologia – diagnostyka onkologiczna poza pakietem onkologicznym, dermatologia i wenerologia – diagnostyka onkologiczna, świadczenia w zakresie dermatologii i wenerologii udzielane osobom do ukoń. 18 r.ż. (św. finans. odrębnie w PSZ), nefrologia, nefrologia –św. pierwszorazowe, nefrologia – kwalifikacja do przeszczepu i monitorowanie zakwalifikowanych, nefrologia – diagnostyka onkologiczna, nefrologia – diagnostyka onkologiczna poza pakietem onkologicznym, gastroenterologia, gastroenterologia – św. zabiegowe, gastroenterologia – diagnostyk onkologiczna poza pakietem onkologicznym, gastroenterologia – diagnostyka onkologiczna, gastroenterologia – św. pierwszorazowe, endokrynologia, endokrynologia – diagnostyka onkologiczna poza pakietem onkologicznym, endokrynologia – diagnostyka onkologiczna, endokrynologia – świad. pierwszorazowe, diabetologia, diabetologia – św. pierwszorazowe, świadczenia w zakresie diabetologii udzielane osobom do ukoń. 18 r.ż. (św. finans. odrębnie w PSZ), alergologia, alergologia – św. pierwszorazowe, świadczenia w zakresie alergologii udzielane osobom do ukoń. 18 r.ż. (św. finans. odrębnie w PSZ), urologia, urologia – zabiegowe, świadczenia w zakresie urologii udzielane osobom do ukoń. 18 r.ż. (św. finans. odrębnie w PSZ), urologia – diagnostyka onkologiczna poza pakietem onkologicznym, urologia – diagnostyka onkologiczna, otolaryngologia, otolaryngologia – św. zabiegowe, otolaryngologia – diagnostyka onkologiczna poza pakietem onkologicznym, otolaryngologii – diagnostyka onkologiczna, świadczenia w zakresie otolaryngologii udzielane osobom do ukoń. 18 r.ż. (św. finans. odrębnie w PSZ), okulistyka, okulistyka – św. zabiegowe, okulistyka – diagnostyka onkologiczna poza pakietem onkologicznym, okulistyka – diagnostyka onkologiczna, świadczenia w zakresie okulistyki udzielane osobom do ukoń. 18 r.ż. (św. finans. odrębnie w PSZ), okulistyka ze wskazań nagłych, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, ortopedia i traumatologia narządu ruchu ze wskazań nagłych, ortopedia i traumatologia narządu ruchu – świad. zabiegowe, ortopedia i traumatologia narządu ruchu – świad. pierwszorazowe, chirurgia onkologiczna, chirurgia onkologiczna – św. zabiegowe, chirurgia onkologiczna – diagnostyka onkologiczna poza pakietem onkologicznym, chirurgia onkologiczna – diagnostyka onkologiczna, świadczenia w zakresie chirurgii onkologicznej udzielane osobom do ukoń. 18 r.ż. (św. finans. odrębnie w PSZ), kardiologia, kardiologia świad. pierwszorazowe, położnictwo i ginekologia, położnictwo i ginekologia – diagnostyka onkologiczna poza pakietem onkologicznym, położnictwo i ginekologia – diagnostyka onkologiczna, położnictwo i ginekologia – św. zabiegowe, pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego bad. cytologicznego, świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii udzielane osobom do ukoń. 18 r.ż. (św. finans. odrębnie w PSZ), badania tomografii komputerowej (TK), badania endoskopowe przewodu pokarmowego – gastroskopia, badania endoskopowe przewodu pokarmowego – kolonoskopia, kardiologia – hospitalizacja E10,E11,E12G,E15, kardiologia- hospitalizacja świadczenia udzielane osobom do ukoń. 18 r.ż. (św. finans. odrębnie w PSZ), pediatria – hospitalizacja, pediatria – hospitalizacja – leczenie pęcherzowego oddzielania naskórka, neonatologia – hospitalizacja II poziom referencyjny, neonatologia – hospitalizacja II poziom referencyjny – N20, N22, N23, N24, N25, położnictwo i ginekologia – hospitalizacja II poziom referencyjny – N01,N02,N03,N20, położnictwo – ginekologia – hospitalizacja świadczenia udzielane osobom do ukoń. 18 r.ż. (św. finans. odrębnie w PSZ), chirurgia ogólna – hospitalizacja – świadczenia – poza pakietem onkologicznym, chirurgia ogólna – hospitalizacja – pakiet onkologiczny, chirurgia ogólna – hospitalizacja świadczenia udzielane osobom do ukoń. 18 r.ż. (św. finans. odrębnie w PSZ), ortopedia i traumatologia narządu ruchu – hospitalizacja – świadczenia endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub kolanowego (świadczenia finansowane odrębnie w PSZ), ortopedia i traumatologia narządu ruchu – hospitalizacja świadczenia udzielane osobom do ukoń. 18 r.z. (św. finans. odrębnie w PSZ), okulistyka – hospitalizacja – B18G, B19G, okulistyka – hospitalizacja świadczenia udzielane osobom do ukoń. 18 r.ż. (św. finans. odrębnie w PSZ), otolaryngologia – hospitalizacja świadczenia udzielane osobom do ukoń. 18 r.ż. (św. finans. odrębnie w PSZ), urologia – hospitalizacja – świadczenia poza pakietem onkologicznym, urologia – hospitalizacja – pakiet onkologiczny, urologia – hospitalizacja świadczenia udzielane osobom do ukoń. 18 r.ż. (św. finans. odrębnie w PSZ), choroby wewnętrzne – hospitalizacja – leczenie pęcherzowego oddzielania naskórka, choroby wewnętrzne – hospitalizacja świadczenia udzielane osobom do ukoń. 18 r.ż. (św. finans. odrębnie w PSZ), neurologia- hospitalizacja świadczenia udzielane osobom do ukoń. 18 r.ż. (św. finans. odrębnie), OITA hospitalizacja świadczenia udzielane osobom do ukoń. 18 r.ż. (św. finans. odrębnie w PSZ), nocna i świąteczna opieka zdrowotna udzielana w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarze zabezpieczenia powyżej 50 tys. świadczeniobiorców w zakresie uzupełnionym, nocna i świąteczna opieka zdrowotna udzielana w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarze zabezpieczenia powyżej 50 tys. świadczeniobiorców w zakresie uzupełnionym – UE, program lekowy – leczenie niedokrwistości w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek, leki w programie lekowym – leczenia niedokrwistości w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek, program lekowy – leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD), leki w programie lekowym – leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem AMD, program lekowy- leczenie neurogennej nadreaktywności wypieracza, leki w programie lekowym – leczenie neurogennej nadreaktywności wypieracza, chemioterapia – hospitalizacja z zakresem skojarzonym, substancje czynne w chemioterapii – hospitalizacji z zakresem skojarzonym, chemioterapia w trybie jednodniowym z zakresem skojarzonym, substancje czynne w chemioterapii w trybie jednodniowym z zakresem skojarzonym, chemioterapia w warunkach ambulatoryjnych z zakresem skojarzonym, substancje czynne w chemioterapii w warunkach ambulatoryjnych z zakresem skojarzonym, świadczenia w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, świadczenia w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym – UE)

Umowy zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia zdrowotne poza Systemem Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej od dnia 01.01.2022 r.:

Umowa Nr 11- 22/B0015/AOS Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna
(świadczenia w zakresie: neurochirurgii, neurochirurgii – diagnostyka onkologiczna, onkologii, onkologii – świadczenia pierwszorazowe, onkologii – diagnostyka onkologiczna, hematologii, hematologii – świadczenia pierwszorazowe, hematologii – diagnostyka onkologiczna)

Umowa Nr 18- 23/B0015/ASDK Ambulatoryjne Świadczenia Diagnostyczne Kosztochłonne
(świadczenia w zakresie: rezonansu magnetycznego)

Umowa Nr 18-22/B0015/SZP-PT Leczenie Szpitalne – Programy Zdrowotne Lekowe:
(program lekowy – leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych, leki w programie lekowym – leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych, program lekowy – leczenie chorych na cukrzycowy obrzęk plamki (DME), leki w programie lekowym – leczenie chorych na cukrzycowy obrzęk plamki (DME))

Umowa Nr 19-23/B0015/PSY Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień
(świadczenia psychologiczne, świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych)

Umowa Nr 17-22/B0015/OPH Opieka Paliatywna i Hospicyjna
(świadczenia w hospicjum domowym, świadczenia w oddziale medycyny paliatywnej/hospicjum stacjonarnym, porada w poradni medycyny paliatywnej)

Umowa Nr 18-22/B0015/REH Rehabilitacja Lecznicza
(fizjoterapia ambulatoryjna, fizjoterapia ambulatoryjna dla niepełnosprawnych)

Umowa Nr 17-22/B0015/STM Leczenie Stomatologiczne
(świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii)

Umowa Nr 17-22/B0015/SOK Świadczenia Zdrowotne Kontraktowane Odrębnie (hemodializoterapia, hemodializoterapia z zapewnieniem 24h dyżuru)

Umowa Nr 21-26/B0071/RTM Ratownictwo Medyczne
(świadczenia udzielane przez podstawowe zespoły ratownictwa medycznego, świadczenia udzielane przez specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego)

Umowa Nr 17-22/B0015/PRO Profilaktyczne Programy Zdrowotne
(program profilaktyki raka piersi– etap pogłębionej diagnostyki, program profilaktyki raka piersi – etap podstawowy w pracowni stacjonarnej)

Umowa Nr B0015/POZ Świadczenia gwarantowane w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej
(świadczenia w zakresie transportu sanitarnego w POZ)

Sporządził: Dział Marketingu, dn. 07.03.2022 r.

Skip to content