Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu


ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław

„JEST WIELU PACJENTÓW, KTÓRYCH NIE MOŻNA WYLECZYĆ, ALE NIE MA TAKIEGO, KTÓREMU NIE MOŻEMY POMÓC …”

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Zakres Świadczonych Usług

nagłówek strony
  1. Strona Główna
  2. /
  3. Zakres Świadczonych Usług

Zakres i rodzaje świadczeń zdrowotnych udzielanych w Szpitalu Wielospecjalistycznym im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu w ramach umów zawartych z Kujawsko-Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na 2023 rok

Umowa zawarta z Narodowym Funduszem Zdrowia w ramach świadczeń opieki zdrowotnej w Systemie Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej od dnia 01.01.2023 r. – uaktualniona na dzień 06.04.2023r.

Umowa Nr 2023/B0015/PSZ – Świadczenia Opieki Zdrowotnej w Systemie Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej

(Ryczałt PSZ – Szpital II stopnia;

Poza ryczałtem: zakres świadczeń: onkologia, onkologia – diagnostyka onkologiczna, onkologia – świadczenia pierwszorazowe, hematologia, hematologia – świadczenia pierwszorazowe, hematologia – diagnostyka onkologiczna, program lekowy – leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów leczonych nerkozastępczo dializami, leki w programie lekowym leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów leczonych nerkozastępczo dializami, badania rezonansu magnetycznego (RM), choroby wewnętrzne – hospitalizacja – leczenie pęcherzowego oddzielania naskórka, choroby wewnętrzne – hospitalizacja świadczenia udzielane osobom do ukoń. 18 r.ż. (św. finans. odrębnie w PSZ), kardiologia – hospitalizacja E10,E11,E12G,E15, kardiologia- hospitalizacja świadczenia udzielane osobom do ukoń. 18 r.ż. (św. finans. odrębnie w PSZ), neurologia- hospitalizacja świadczenia udzielane osobom do ukoń. 18 r.ż. (św. finans. Odrębnie w PSZ), anestezjologia i intensywna terapia II poziom referencyjny – hospitalizacja świadczenia udzielane osobom do ukoń. 18 r.ż. (św. finans. odrębnie w PSZ), pediatria – hospitalizacja, pediatria – hospitalizacja – leczenie pęcherzowego oddzielania naskórka, neonatologia – hospitalizacja II poziom referencyjny, neonatologia – hospitalizacja II poziom referencyjny – N20, N22, N23, N24, N25, położnictwo i ginekologia – hospitalizacja II poziom referencyjny – N01,N02,N03,N20, położnictwo – ginekologia – hospitalizacja świadczenia udzielane osobom do ukoń. 18 r.ż. (św. finans. odrębnie w PSZ), chirurgia ogólna – hospitalizacja – pakiet onkologiczny, chirurgia ogólna – hospitalizacja świadczenia udzielane osobom do ukoń. 18 r.ż. (św. finans. odrębnie w PSZ), chirurgia ogólna – hospitalizacja – świadczenia – poza pakietem onkologicznym, ortopedia i traumatologia narządu ruchu – hospitalizacja świadczenia udzielane osobom do ukoń. 18 r.z. (św. finans. odrębnie w PSZ), ortopedia i traumatologia narządu ruchu – hospitalizacja – świadczenia endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub kolanowego (świadczenia finansowane odrębnie w PSZ), okulistyka – hospitalizacja – B18G, B19G, okulistyka – hospitalizacja świadczenia udzielane osobom do ukoń. 18 r.ż. (św. finans. odrębnie w PSZ), otolaryngologia – hospitalizacja – świadczenia udzielane osobom do ukoń. 18 r.ż. (św. finans. odrębnie w PSZ), otolaryngologia hospitalizacja – pakiet onkologiczny, urologia – hospitalizacja – pakiet onkologiczny, urologia – hospitalizacja – świadczenia w zakresie urologii udzielane osobom do ukoń. 18 r.ż. (św. finans. odrębnie w PSZ), urologia – hospitalizacja – diagnostyka onkologiczna poza pakietem onkologicznym, program lekowy – leczenie niedokrwistości w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek, leki w programie lekowym – leczenia niedokrwistości w przebiegu przewlekłej niewydolności nerek, program lekowy – leczenie pacjentów z chorobami siatkówki, leki w programie lekowym – leczenie pacjentów z chorobami siatkówki, program lekowy- leczenie neurogennej nadreaktywności wypieracza, leki w programie lekowym – leczenie neurogennej nadreaktywności wypieracza, chemioterapia – hospitalizacja z zakresem skojarzonym, substancje czynne w chemioterapii – hospitalizacji z zakresem skojarzonym, substancje czynne z IT w chemioterapii – hospitalizacji z zakresem skojarzonym, chemioterapia w trybie jednodniowym z zakresem skojarzonym, substancje czynne w chemioterapii w trybie jednodniowym z zakresem skojarzonym, substancje czynne z IT w chemioterapii w trybie jednodniowym z zakresem skojarzonym, chemioterapia w warunkach ambulatoryjnych z zakresem skojarzonym, substancje czynne w chemioterapii w warunkach ambulatoryjnych z zakresem skojarzonym, substancje czynne z IT w chemioterapii w warunkach ambulatoryjnych z zakresem skojarzonym, chirurgia dziecięca, chirurgia dziecięca – diagnostyka onkologiczna, chirurgia dziecięca – ze wskazań nagłych, chirurgia dziecięca – diagnostyka poza pakietem onkologicznym, chirurgia dziecięca – świadczenia zabiegowe, chirurgia ogólna, chirurgia ogólna – diagnostyka onkologiczna, chirurgia ogólna – świadczenia zabiegowe, chirurgia ogólna – AOP, gruźlica i choroby płuc, gruźlica i choroby płuc – św. pierwszorazowe, gruźlica i choroby płuc – diagnostyka onkologiczna, neurologia dziecięca, neurologia dziecięca – świadczenia pierwszorazowe, neurologia, neurologia – świadczenia pierwszorazowe, neurologia – diagnostyka onkologiczna, dermatologia i wenerologia, dermatologia i wenerologia – świadczenia pierwszorazowe, dermatologia i wenerologia – diagnostyka onkologiczna, nefrologia, nefrologia – świadczenia pierwszorazowe, nefrologia – diagnostyka onkologiczna, nefrologia – kwalifikacja do przeszczepu i monitorowanie zakwalifikowanych, gastroenterologia, gastroenterologia – świadczenia zabiegowe, gastroenterologia – świadczenia pierwszorazowe, gastroenterologia – diagnostyka onkologiczna, endokrynologia, endokrynologia – diagnostyka onkologiczna, endokrynologia – świadczenia pierwszorazowe, diabetologia, diabetologia – AOP, diabetologia – świadczenia pierwszorazowe, alergologia, alergologia – świadczenia pierwszorazowe, urologia, urologia – świadczenia zabiegowe, urologia – diagnostyka onkologiczna, otolaryngologia, otolaryngologii – diagnostyka onkologiczna, otolaryngologia – świadczenia zabiegowe, okulistyka, okulistyka – świadczenia zabiegowe, okulistyka – diagnostyka onkologiczna, okulistyka ze wskazań nagłych, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, ortopedia i traumatologia narządu ruchu ze wskazań nagłych, ortopedia i traumatologia narządu ruchu – świadczenia zabiegowe, ortopedia i traumatologia narządu ruchu – świadczenia pierwszorazowe, chirurgia onkologiczna, chirurgia onkologiczna – diagnostyka onkologiczna, chirurgia onkologiczna – św. zabiegowe, kardiologia, kardiologia – AOP, kardiologia świadczenia pierwszorazowe, badania tomografii komputerowej (TK), badania endoskopowe przewodu pokarmowego – gastroskopia, badania endoskopowe przewodu pokarmowego – kolonoskopia, nocna i świąteczna opieka zdrowotna udzielana w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarze zabezpieczenia powyżej 50 tys. świadczeniobiorców w zakresie uzupełnionym, nocna i świąteczna opieka zdrowotna udzielana w warunkach ambulatoryjnych i w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy na obszarze zabezpieczenia powyżej 50 tys. świadczeniobiorców w zakresie uzupełnionym – UE, położnictwo i ginekologia, położnictwo i ginekologia – św. zabiegowe, pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego, położnictwo i ginekologia – AOP, położnictwo i ginekologia – diagnostyka onkologiczna, świadczenia w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, świadczenia w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym – UE)

Umowy zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia zdrowotne poza Systemem Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej od dnia 01.01.2023 r.:

Umowa Nr 11- 22/B0015/AOS Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (świadczenia w zakresie: neurochirurgii, neurochirurgii – diagnostyka onkologiczna)

Umowa Nr 19-23/B0015/PSY Opieka Psychiatryczna i Leczenie Uzależnień (świadczenia psychologiczne, świadczenia psychiatryczne ambulatoryjne dla dorosłych)

Umowa Nr 17-23/B0015/OPH Opieka Paliatywna i Hospicyjna (świadczenia w hospicjum domowym, świadczenia w oddziale medycyny paliatywnej/hospicjum stacjonarnym, porada w poradni medycyny paliatywnej)

Umowa Nr 18-22/B0015/REH Rehabilitacja Lecznicza (fizjoterapia ambulatoryjna, fizjoterapia ambulatoryjna dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności)

Umowa Nr 17-22/B0015/STM Leczenie Stomatologiczne (świadczenia chirurgii stomatologicznej i periodontologii)

Umowa Nr 17-23/B0015/SOK Świadczenia Zdrowotne Kontraktowane Odrębnie (hemodializoterapia – z zapewnieniem 24h dyżuru)

Umowa Nr 21-26/B0071/RTM Ratownictwo Medyczne (świadczenia udzielane przez podstawowe zespoły ratownictwa medycznego, świadczenia udzielane przez specjalistyczne zespoły ratownictwa medycznego)

Umowa Nr 17-23/B0015/PRO Profilaktyczne Programy Zdrowotne (program profilaktyki raka piersi– etap pogłębionej diagnostyki, program profilaktyki raka piersi – etap podstawowy w pracowni stacjonarnej)

Umowa Nr B0015/POZ Świadczenia gwarantowane w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej (świadczenia w zakresie transportu sanitarnego w POZ)

Sporządził: Dział Marketingu, dn. 06.04.2023r.

Skip to content