Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu


ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław

„JEST WIELU PACJENTÓW, KTÓRYCH NIE MOŻNA WYLECZYĆ, ALE NIE MA TAKIEGO, KTÓREMU NIE MOŻEMY POMÓC …”

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Poradnia Położniczo – Ginekologiczna

nagłówek strony
 1. Strona Główna
 2. /
 3. Poradnie
 4. /
 5. Poradnia Położniczo – Ginekologiczna
lokalizacja:na I piętrze przy Izbie Przyjęć Ginekologicznej Szpitala
rejestracja:osobista, bądź telefoniczna w godzinach pracy poradni
telefon do rejestracji:(52) 354 52 23
e-mail:przychodnia@szpitalino.pl
lekarze przyjmujący: Ewa Macierewicz – Panecka – lekarz specjalista II stopnia w zakresie ginekologii i położnictwa, Danuta Zbomirska – Szczepaniec – lekarz specjalista II stopnia w zakresie ginekologii i położnictwa, dr n. med. Jerzy Staśkiewicz – lekarz specjalista II stopnia w zakresie położnictwa i ginekologii, Andrii Titus – lekarz, w trakcie specjalizacji w zakresie położnictwa i ginekologii, Martyna Gliwińska – lekarz, w trakcie specjalizacji w zakresie położnictwa i ginekologii, Bartosz Hankus: lekarz, w trakcie specjalizacji w zakresie położnictwa i ginekologii
godziny pracy poradni:
poniedziałek 10.00 – 14.00
wtorek 10.00 – 14.00
środa 10.00 – 14.00
czwartek 10.00 – 14.00
piątek 10.00 – 14.00
opis:

Konsultacyjna Poradnia przy Izbie Przyjęć Ginekologicznej, udziela specjalistycznych porad, wykonuje badania cytologiczne, badania stopnia czystości pochwy, badania gruczołów piersiowych. Poradnia zajmuje się także opieką nad kobietą ciężarną. Na treść tych wizyt, składa się okresowa kontrola stanu zdrowia kobiety, przebiegu ciąży, rozwoju i stanu płodu. Podczas wizyt personel medyczny przeprowadza z kobietą ciężarną wywiad ogólny, wywiad ginekologiczno-położniczy, a także zlecane są badania ginekologiczne, laboratoryjne, ultrasonograficzne oraz serologiczne.

wykonywane procedury:

 • Podstawowa diagnostyka i leczenie w zakresie schorzeń ginekologiczno-położniczych w trybie ambulatoryjnym: nowotwory złośliwe żeńskich narządów płciowych (w zakresie i możliwościach działania poradni), zaburzenia sutka (w zakresie i możliwościach działania poradni), choroby zapalenie żeńskich narządów miednicy małej, niezapalne schorzenia żeńskiego narządu rodnego, ciąża zakończona poronieniem, EPH gestoza w ciąży, porodzie i połogu, inne zaburzenia u ciężarnej związane gównie z ciążą, ciąża mnoga, powikłania okresu połogowego niesklasyfikowane gdzie indziej, zakażenia gruczołu sutkowego związane z porodem, osoby wymagające opieki służby zdrowia w okolicznościach związanych z rozrodem.
 • Zakres świadczonych procedur medycznych dostępnych i zapewnianych przez poradnie (m.in.):
  • procedury wykonywane standardowo: diagnostyczny wywiad, konsultacja i ocena, ograniczony opis okresu przerw w chorobie, profilaktyka i promocja zdrowia, pełny opis wywiadu dotyczący problemu zdrowotnego oraz jego ocena; historia i ocena nowego zagadnienia, wywiad i ocena innych problemów występujących u chorego, wywiad i ocena postępowania diagnostycznego, innego niż typowe, opieka pielęgniarska, konsultacja w pełnym zakresie, badanie fizykalne
  • procedury wykonywane jedynie w uzasadnionych przypadkach: wywiad chorobowy w formie krótkiego opisu, porada lekarska, konsultacja w trakcie wizyty domowej, konsultacja w ograniczonym zakresie (w zakresie jednego narządu)
  • padanie ginekologiczne/ położnicze
  • badanie palpacyjne sutków
  • stopień czystości pochwy – posiew
  • kolposkopia
  • EKG płodu – KTG
  • pobieranie krwi do badań, pielęgnacja rany, posiew z rany- zabezpieczenie
  • usunięcie szwów z jamy brzusznej, usunięcie szwów z dróg rodnych, usunięcie IUD
  • wprowadzenie i usunięcie pesarium
  • wstrzyknięcia
  • zabiegi diagnostyczne na szyjce macicy, macicy, pochwie, sromie
  • badanie palcem przez odbyt.
 • Zakres świadczonych badań diagnostycznych dostępnych i zapewnianych przez poradnie (m.in.):
  • cytologia
  • diagnostyka USG macicy i przydatków, macicy ciężarnej, układu moczowego i sutków
  • procedury zabiegowe wynikające z badania (wykonanie lub zapewnienie badania): pobierania
  • wycinków, frakcjonowane wyłyżeczkowanie kanału szyjki i jamy macicy, procedury endoskopowe
  • badanie histopatologiczne pobranych wycinków
  • oznaczenie markerów nowotworowych
  • mammografia, USG sutka
  • podstawowe badania laboratoryjne dla pacjentek pierwszorazowych i kontrolne badania przy kolejnych wizytach, niezbędne badanie bakteriologiczne
  • serologia kiły i innych schorzeń przenoszonych drogą płciową, niezbędne badania do
  • ukierunkowania leczenia diagnostyka w kierunku zakażenia HBV, HCV, HIV, (przed planową hospitalizacją, o ile wymagane jest wykonanie tych badań).
 • Kierowanie do planowego leczenia szpitalnego (w oddziale ginekologicznym, położniczym, onkologicznym) i uzdrowiskowego oraz ośrodków klinicznych.
 • Konsultacje w okresie przed i poszpitalnym.
 • Konsultacje chorych kierowanych przez innych specjalistów.
 • Stała współpraca z Zakładem Mikrobiologii Lekarskiej, Zakładem Diagnostyki Obrazowej, Laboratorium Analitycznym, Zakładu Medycyny Nuklearnej RCO w Bydgoszczy.
 • Kontynuacja leczenia poszpitalnego.
 • Prewencja schorzeń ginekologiczno- położniczych i ich powikłań, edukacja zdrow
Skip to content