Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu


ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław

„JEST WIELU PACJENTÓW, KTÓRYCH NIE MOŻNA WYLECZYĆ, ALE NIE MA TAKIEGO, KTÓREMU NIE MOŻEMY POMÓC …”

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

I Oddział Chorób Wewnętrznych

nagłówek strony
 1. Strona Główna
 2. /
 3. Oddziały
 4. /
 5. I Oddział Chorób Wewnętrznych

p.o. KOORDYNATORA
dr n. med. Grzegorz Górny
lekarz specjalista II stopnia w zakresie chorób wewnętrznych, specjalista II stopnia w zakresie endokrynologii


lokalizacja: IV piętro
telefon: (52) 354 55 47, (52) 354 55 63, e-mail: wewnetrzny1@szpitalino.pl
z-ca koordynatora: Marcin Wysocki
lekarz specjalista chorób wewnętrznych, specjalista chorób płuc
pielęgniarka oddziałowa: mgr Izabela Kordyla


Personel lekarski:

 • Łukasz Wołosewicz – lekarz specjalista chorób wewnętrznych, specjalista chorób płuc,
 • Beata Jankowska – lekarz specjalista chorób wewnętrznych,
 • Mariusz Racinowski – lekarz – rezydent.

Opis oddziału:
Oddział specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu różnych postaci zaburzeń gospodarki węglowodanowej oraz otyłości ze szczególnym uwzględnieniem leczenia ostrych powikłań cukrzycy, rozpoznawaniem i terapią rzadkich postaci choroby, wdrażaniem nowych metod jej leczenia oraz zapobieganiu rozwojowi powikłań cukrzycy.

wykonywane procedury:

 • diagnostyka i leczenie zachowawcze: cukrzycy, otyłości, zespołu metabolicznego (zaburzeń gospodarki lipidowej, nadciśnienia tętniczego, dny moczanowej, chorób układu krążenia), zaburzeń odżywiania i złego wchłaniania, diagnostyka spadku wagi ciała, chorób gruczołów wydzielania wewnętrznego (podwzgórza, przysadki, tarczycy, przytarczyc, nadnerczy, trzustki), zaburzeń wodno-elektrolitowych, chorób układu oddechowego (gardła, krtani, oskrzeli, płuc, opłucnej), chorób metabolicznych (np. porfirie), chorób reumatologicznych, chorób układu pokarmowego (przełyku, żołądka, wątroby, dróg żółciowych, jelit); chorób krwi i układu krwiotwórczego, chorób zakaźnych, chorób układu moczowego (pęcherza moczowego, nerek), gorączki niejasnego pochodzenia, zatruć, diagnostyka i ocena stopnia zaawansowania chorób nowotworowych; 
 • specjalistyczne procedury diagnostyczne: w zakresie diabetologii: ocena stężenia peptydu C, insuliny, przeciwciał charakterystycznych dla cukrzycy typu 1; w zakresie endokrynologii: diagnostyka chorób gruczołów wydzielania wewnętrznego (badanie stężenia hormonów przysadkowych i obwodowych, hormonalne testy dynamiczne, diagnostyka immunologiczna, badania obrazowe: USG, TK, NMR, biopsje narządów); w zakresie pulmonologii: badania czynnościowe płuc, badania obrazowe (radiologiczne, TK), endoskopowe (bronchofiberoskopia); w zakresie gastroenterologii: endoskopie przewodu pokarmowego (EPCW, biopsje, badania obrazowe: USG, TK, badania kontrastowe przewodu pokarmowego); w zakresie kardiologii: echo serca, próba wysiłkowa, badanie Holtera, test pochyleniowy; w zakresie nefrologii: badania obrazowe (USG, TK, urografia); w zakresie alergologii: testy alergiczne;
 • specjalistyczne procedury lecznicze: w zakresie diabetologii: wdrażanie terapii ciągłym podskórnym wlewem insuliny; w zakresie pulmonologii: wentylacja mechaniczna, drenaż jamy opłucnowej, nebulizacja; w zakresie gastroenterologii: endoskopowa obliteracja krwawień, polipektomia, EPCW, drenaż jamy otrzewnowej, torbieli trzustki; w zakresie kardiologii: leczenie fibrynolityczne, przeciwzakrzepowe, kardiowersje, defibrylacja; inne: żywienie dojelitowe, pozajelitowe, przetoczenie koncentratu masy erytrocytarnej, leukocytarnej, płytkowej, plazmafereza, erytroafereza,, leukafereza, trombafereza,
 • kwalifikowanie do leczenia w wysokospecjalistycznych ośrodkach (klinikach); 
 • szkolenie lekarzy odbywających specjalizację w zakresie chorób wewnętrznych, szkolenie lekarzy stażystów, szkolenie pielęgniarek
Skip to content