Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu


ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław

„JEST WIELU PACJENTÓW, KTÓRYCH NIE MOŻNA WYLECZYĆ, ALE NIE MA TAKIEGO, KTÓREMU NIE MOŻEMY POMÓC …”

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Poradnia Alergologiczno – Pulmonologiczna

nagłówek strony
  1. Strona Główna
  2. /
  3. Poradnie
  4. /
  5. Poradnia Alergologiczno – Pulmonologiczna
lokalizacja:I piętro Przychodni Specjalistycznej Szpitala
rejestracja:osobista, bądź telefoniczna w godzinach pracy poradni
telefon do rejestracji:(52) 354 55 44
e-mail:przychodnia@szpitalino.pl
lekarze przyjmujący:
Łucja Oleśkowska – lekarz specjalista II stopnia w zakresie alergologii i chorób wewnętrznych
godziny pracy poradni:
poniedziałek 11.00 – 16.00
wtorek 7.30 – 12.30
środa 7.30 – 12.30
czwartek 7.30 – 12.30
piątek 7.30 – 12.30

opis:

Pełna diagnostyka i leczenie astmy oraz alergii pyłkowej i pokarmowej, wykonywanie testów skórnych z alergenów wziewnych i pokarmowych, badanie czynnościowe płuc (spirometria), inhalacje, wymazy z nosa i gardła, próby tuberkulinowe, próby pilokarpinowe, badania poziomu chlorków w pocie w kierunku diagnostyki mukowiscydozy, immunotereapia swoista, tzw. odczulanie.
w poradni leczone są schorzenia:astma oskrzelowa,zapalenie oskrzeli przewlekające się i przewlekłe,zapalenie płuc,mukowiscydoza,zaburzenia odporności,alergie pokarmowe,alergiczne zapalenie skóry,pyłkowice,dysplozja oskrzelowo – płucna.
wykonywane procedury:
Podstawowa diagnostyka i leczenie w zakresie schorzeń alergiczno-pulmonologicznych u dzieci w trybie ambulatoryjnym:choroby górnych i dolnych dróg oddechowych o możliwym podłożu alergicznym (uczuleniowe zapalenie błony śluzowej nosa (pyłkowica), obturacyjne zapalenie oskrzeli, astma oskrzelowa, stan astmatyczny, ostre zakażenie górnych dróg oddechowych, obturacyjne zapalenie oskrzeli, przewlekła zaporowa choroba płuc, astma aspirynowa, inne choroby układu oddechowego, alergie na jady owadów błonkoskrzydłych, niepożądane odczyny polekowe)choroby skóry o możliwym podłożu alergicznym (atopowe zapalenie skóry, zakażenia skóry i tkanki podskórnej, choroby pęcherzowe, zapalenie skóry i wyprysk, pokrzywka i rumień, obrzęk naczynioruchowy)choroby narządu wzorku o możliwym podłożu alergicznym (alergiczne zapalenie spojówek, zaburzenia spojówek, w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej)choroby przewodu pokarmowego o możliwym podłożu alergicznym (alergia pokarmowa, choroba jamy ustnej, gruczołów ślinowych, żuchwy i szczęk,uczuleniowe i związane z działaniem pokarmu zapalenie żołądkowo-jelitowe)Zakres świadczonych procedur medycznych dostępnych i zapewnianych przez poradnie (m.in.):procedury wykonywane standardowo: diagnostyczny wywiad, konsultacja i ocena, ograniczony opis okresu przerw w chorobie, profilaktyka i promocja zdrowia, pełny opis wywiadu dotyczący problemu zdrowotnego oraz jego ocena historia i ocena nowego zagadnienia, wywiad i ocena innych problemów występujących u chorego, wywiad i ocena postępowania diagnostycznego, innego niż typowe, opieka pielęgniarska, konsultacja w pełnym zakresie, badanie fizykalne.procedury wykonywane jedynie w uzasadnionych przypadkach: wywiad chorobowy w formie krótkiego opisu, porada lekarska, konsultacja w trakcie wizyty domowej, konsultacja w ograniczonym zakresie (w zakresie jednego narządu) oznaczenie pojemności życiowej płuc, inne nieoperacyjne pomiary układu oddechowego, wstrzyknięcie lub wlew substancji leczniczej lub profilaktycznej, wstrzyknięcie sterydów, nebulizacja/inhalacja, odczulanie, szczepienia ochronne u dzieci z alergiąZakres świadczonych badań diagnostycznych dostępnych i zapewnianych przez poradnie (m.in.):rutynowe zdjęcie klatki piersiowej PAzdjęcie klatki piersiowej boczne i warstwowezdjęcie zatok obocznych nosa i nosogardzielispirometriaposzukiwanie swoistych alergenów: testy skórne,badanie kału w kierunku jaj pasożytówASOpróby wątrobowe i transaminazypróba Rt 23chlorki w pociebadania bakteriologiczne- wymaz z nosa i gardła,mocz na posiewwymaz bakteriologiczny ze zmian skórnychbadanie mykologiczne ze zmian skórnychKierowanie do planowego leczenia szpitalnego w oddziale alergologiczno-pulmonologicznym, dziecięcym i uzdrowiskowego oraz ośrodków klinicznych.Konsultacje w okresie przed i poszpitalnym.Konsultacje chorych kierowanych przez innych specjalistów.Kontynuacja leczenia poszpitalnego.Prewencja chorób alergicznych i ich powikłań, edukacja zdrowotna.Podstawowa diagnostyka i leczenie w zakresie schorzeń alergiczno-pulmonologicznych u dorosłych w trybie ambulatoryjnym:choroby górnych i dolnych dróg oddechowych o możliwym podłożu alergicznym (uczuleniowe zapalenie błony śluzowej nosa (pyłkowica), obturacyjne zapalenie oskrzeli, astma oskrzelowa, stan astmatyczny, ostre zakażenie górnych dróg oddechowych, obturacyjne zapalenie oskrzeli, przewlekła zaporowa choroba płuc, astma aspirynowa, inne choroby układu oddechowego, alergie na jady owadów błonkoskrzydłych, niepożądane odczyny polekowe)choroby skóry o możliwym podłożu alergicznym (atopowe zapalenie skóry, zakażenia skóry i tkanki podskórnej, choroby pęcherzowe, zapalenie skóry i wyprysk, pokrzywka i rumień, obrzęk naczynioruchowy)choroby narządu wzorku o możliwym podłożu alergicznym (alergiczne zapalenie spojówek, zaburzenia spojówek w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej)choroby przewodu pokarmowego o możliwym podłożu alergicznym( alergia pokarmowa, choroba jamy ustnej, gruczołów ślinowych, żuchwy i szczęk, uczuleniowe i związane z działaniem pokarmu zapalenie żołądkowo-jelitowe)Zakres świadczonych procedur medycznych dostępnych i zapewnianych przez poradnie (m.in.):procedury wykonywane standardowo: diagnostyczny wywiad, konsultacja i ocena, ograniczony opis okresu przerw w chorobie, profilaktyka i promocja zdrowia, pełny opis wywiadu dotyczący problemu zdrowotnego oraz jego ocena; historia i ocena nowego zagadnienia, wywiad i ocena innych problemów występujących u chorego, wywiad i ocena postępowania diagnostycznego, innego niż typowe, opieka pielęgniarska, konsultacja w pełnym zakresie, badanie fizykalne.procedury wykonywane jedynie w uzasadnionych przypadkach: wywiad chorobowy w formie krótkiego opisu, porada lekarska, konsultacja w trakcie wizyty domowej, konsultacja w ograniczonym zakresie (w zakresie jednego narządu)oznaczenie pojemności życiowej płucinne nieoperacyjne pomiary układu oddechowegowstrzyknięcie lub wlew substancji leczniczej lub profilaktycznejwstrzyknięcie sterydównebulizacja/ inhalacjaodczulanie,szczepienia ochronne u pacjentów z alergią.Zakres świadczonych badań diagnostycznych dostępnych i zapewnianych przez poradnie(m.in.):rutynowe zdjęcie klatki piersiowej PAzdjęcie klatki piersiowej boczne i warstwowezdjęcie zatok obocznych nosa i nosogardzielipletyzmografia impedencyjna klatki piersiowejspirometriadonosowe próby prowokacyjneposzukiwanie swoistych alergenów: testy skórne,rinomanometria obiektywnarinomanometria akustycznabadanie kału w kierunku jaj pasożytówASOpróby wątrobowe i transaminazypróba Rt 23chlorki w pociebadania bakteriologiczne- wymaz z nosa i gardła, mocz na posiewwymaz bakteriologiczny ze zmian skórnychbadanie mykologiczne ze zmian skórnychtympanometria i audiometria w uzasadnionych przypadkachKierowanie do planowego leczenia szpitalnego w oddziale alergologiczno-pulmonologicznym, chorób wewnętrznych i uzdrowiskowego oraz ośrodków klinicznych.Konsultacje w okresie przed i poszpitalnym.Konsultacje chorych kierowanych przez innych specjalistów.Kontynuacja leczenia poszpitalnego.Prewencja chorób alergicznych i ich powikłań, edukacja zdrowotna.
Skip to content