Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu


ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław

„JEST WIELU PACJENTÓW, KTÓRYCH NIE MOŻNA WYLECZYĆ, ALE NIE MA TAKIEGO, KTÓREMU NIE MOŻEMY POMÓC …”

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Oddział Neurologiczny

nagłówek strony
 1. Strona Główna
 2. /
 3. Oddziały
 4. /
 5. Oddział Neurologiczny

KOORDYNATOR
Elżbieta Sochaczewska – Fołda
lekarz specjalista II stopnia w zakresie neurologii


lokalizacja: V piętro
telefon: (52) 354 52 76, e-mail: neurologia@szpitalino.pl
z-ca koordynatora: Elżbieta Kocząb
lekarz specjalista II stopnia w zakresie neurologii, specjalista I stopnia w zakresie psychiatrii
pielęgniarka oddziałowa: mgr Violetta Jędykiewicz


Personel lekarski:

 • dr n. med. Jolanta Piaskowska – lekarz specjalista II stopnia w zakresie neurologii,
 • Magdalena Skarbińska-Frelich – lekarz w trakcie specjalizacji z neurologii.

Opis oddziału:
Oddział Neurologiczny ukierunkowany jest na diagnostykę i leczenie pacjentów ze schorzeniami centralnego i obwodowego układu nerwowego. Oddział przyjmuje chorych neurologicznych wymagających hospitalizacji całą dobę.

Hospitalizowanym pacjentom zapewnia się kompleksową opiekę, począwszy od nowoczesnej diagnostyki i terapii po leczenie usprawniające. Oddział posiada Salę Wzmożonego Nadzoru Neurologicznego, dzięki czemu zapewnia stałą opiekę pacjentom z zagrożeniem życia.

wykonywane procedury:

Podstawowa diagnostyka i leczenie zachowawcze w trybie stacjonarnym:

 • diagnostykę i leczenie chorób demielinizacyjnych,
 • diagnostykę i leczenie padaczki (EEG),
 • diagnostykę procesów zapalnych układu nerwowego (ENG, EMG, próba miasteniczna, badanie PMR) i ewentualne leczenie,
 • diagnostykę procesów rozrostowych i infekcyjnych zapaleń OUN,
 • diagnostykę i leczenie chorych z innymi schorzeniami neurologicznymi nie poddającymi się leczeniu w warunkach ambulatoryjnych,
 • diagnostyka i leczenie chorób zwyrodnieniowych OUN,
 • diagnostyka i leczenie farmakologiczne zawałów mózgu, diagnostyka i leczenie farmakologiczne krwotoków mózgowych.

Fizykoterapia:

 • rehabilitacja ruchowa, nauka poruszania się, ćwiczenia gimnastyczne, fizykoterapia przy zespołach bólowych kręgosłupa i kończyn,
 • rehabilitacja mowy prowadzona przez logopedę,
 • kwalifikacja krwotoków mózgowych do leczenia neurochirurgicznego.
 • szkolenie lekarzy specjalizujących się w zakresie neurologii.

Skip to content