Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu


ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław

„JEST WIELU PACJENTÓW, KTÓRYCH NIE MOŻNA WYLECZYĆ, ALE NIE MA TAKIEGO, KTÓREMU NIE MOŻEMY POMÓC …”

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Poradnia Kardiologiczna

nagłówek strony
 1. Strona Główna
 2. /
 3. Poradnie
 4. /
 5. Poradnia Kardiologiczna
lokalizacja:pawilon stacji dializ wraz z poradniami specjalistycznymi
rejestracja:osobista, bądź telefoniczna w godzinach pracy poradni
telefon do rejestracji:(52) 354 56 52
e-mail:przychodnia@szpitalino.pl
lekarze przyjmujący:
Piotr Nowakowski – lekarz specjalista II stopnia w zakresie kardiologii i chorób wewnętrznych
Małgorzata Brzustowska – lekarz specjalista II stopnia w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii
dr n. med. Robert Drogowski – lekarz specjalista II stopnia w zakresie chorób wewnętrznych, kardiologii, transfuzjologii klinicznej
Olga Dziennik-Pachulska – lekarz specjalista kardiologii
dr n. med. i n. o zdr. Bartosz Jakub Myśliwiec – lekarz specjalista w zakresie chorób wewnętrznych
godziny pracy poradni:
wtorek 11.00 – 17.00
środa 11.30 – 19.30
czwartek 9.00 – 15.00
piątek 9.00 – 14.00
opis:
Poradnia zajmuje się w diagnostyką i leczeniem chorób serca, układu krążenia, chorób nadciśnieniowych i tarczycy

wykonywane procedury:

 • Podstawowa diagnostyka i leczenie w zakresie schorzeń kardiologicznych w trybie ambulatoryjnym: samoistne (pierwotne nadciśnienie), choroba nadciśnieniowa z zajęciem serca, choroba reumatyczna zastawki dwudzielnej, choroba reumatyczna zastawki tętnicy głównej, choroba reumatyczna zastawki trójdzielnej, dusznica bolesna, ostry zawał serca, przewlekła choroba niedokrwienna serca, niereumatologiczne zaburzenia czynności zastawki dwudzielnej, niereumatologiczne zaburzenia funkcji zastawki tętnicy głównej, niereumatologiczne zaburzenia funkcji zastawki trójdzielnej, zaburzenie funkcji zastawki pnia głównego, kardiomiopatie, blok przedsionkowo-komorowy, inne zaburzenia przewodnictwa, częstoskurcz napadowy, migotanie i trzepotanie przedsionków, inne zaburzenia rytmu serca, niewydolność serca występująca wtórnie, inne zaburzenia funkcji serca, ostre zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie mięśnia sercowego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej.
 • Przygotowanie do pełnego zakresu procedur kardiologicznych w trybie ambulatoryjnym m.in.: monitorowanie układu krążenia, badanie wysiłkowe, wstrzyknięcie lub wlew substancji leczniczej elektrokardiogram w 12 lub więcej odprowadzeniach, diagnostyka USG serca, badanie met. Holtera.
 • Kierowanie do planowego leczenia szpitalnego w oddziale kardiologicznych, kardiochirurgicznym i uzdrowiskowego oraz ośrodków klinicznych.
 • Konsultacje w okresie przed i poszpitalnym.
 • Konsultacje chorych kierowanych przez innych specjalistów.
 • Stała współpraca z Zakładem Diagnostyki Obrazowej.
 • Kontynuacja leczenia poszpitalnego.
 • Prewencja schorzeń kardiologicznych i ich powikłań, edukacja zdrowotna.
Skip to content