Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu


ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław

„JEST WIELU PACJENTÓW, KTÓRYCH NIE MOŻNA WYLECZYĆ, ALE NIE MA TAKIEGO, KTÓREMU NIE MOŻEMY POMÓC …”

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Poradnia Psychologiczna

nagłówek strony
 1. Strona Główna
 2. /
 3. Poradnie
 4. /
 5. Poradnia Psychologiczna
lokalizacja:I piętro Przychodni Specjalistycznej Szpitala oraz pawilon stacji dializ wraz z poradniami specjalistycznymi
rejestracja:osobista, bądź telefoniczna w godzinach pracy poradni
telefon do rejestracji:– mgr Mirosława Drzewucka – (52) 35 45 335
– mgr Alina Sarnowska – (52) 35 45 357
– mgr Danuta Taflińska (52) 35 45 461
– mgr Marta Domin – (52) 35 45 658
e-mail:przychodnia@szpitalino.pl
przyjmujący:Mirosława Drzewucka – psycholog,Alina Sarnowska – psycholog kliniczny,Danuta Taflińska – psycholog,Marta Domin – psycholog.
godziny pracy poradni:
poniedziałek7.30 – 15.05wtorek7.30 – 15.05środa7.30 – 15.05czwartek7.30 – 18.00piątek7.30 – 15.05opis:

Poradnia zajmuje się diagnostyką i leczeniem wszelkich zaburzeń lękowych, zaburzeń adaptacyjnych, reakcji na ciężki stres, zaburzeń osobowości i zachowania dorosłych, objawów i oznak chorobowych dotyczących stanu emocjonalnego, powierzchowności, a także leczeniem osób z potencjalnym zagrożeniem zdrowia warunkami socjoekonomicznymi i psychosocjalnymi.

wykonywane procedury:

 • Podstawowa diagnostyka i leczenie w zakresie schorzeń psychologicznych w trybie ambulatoryjnym:
  • zaburzenia lękowe w postaci fobii
  • zaburzenia lękowe
  • reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne
  • zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne)
  • inne zaburzenia nerwicowe
  • czynniki psychologiczne i behawioralne związane z zaburzeniami lub chorobami klasyfikowanymi w innych rozdziałach
  • nadużywanie substancji nie powodujących uzależnienia
  • zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych.
  • objawy i oznaki chorobowe dotyczące stanu emocjonalnego
  • stany i objawy chorobowe dotyczące powierzchowności i zachowania
  • osoby z potencjalnym zagrożeniem zdrowia warunkami socjoekonomicznymi i psychosocjalnymi
  • osoby wymagające świadczeń służby zdrowia w innych okolicznościach.
 • Zakres świadczonych procedur medycznych dostępnych i zapewnianych przez poradnie (m.in.):
  • procedury wykonywane standardowo: diagnostyczny wywiad, konsultacja i ocena, ograniczony opis okresu przerw w chorobie, profilaktyka i promocja zdrowia, pełny opis wywiadu dotyczący problemu zdrowotnego oraz jego ocena; historia i ocena nowego zagadnienia, wywiad i ocena innych problemów występujących u chorego, wywiad i ocena postępowania diagnostycznego, innego niż typowe, opieka pielęgniarska, konsultacja w pełnym zakresie, badanie fizykalne
  • procedury wykonywane jedynie w uzasadnionych przypadkach: wywiad chorobowy w formie krótkiego opisu, porada lekarska, konsultacja w trakcie wizyty domowej, konsultacja w ograniczonym zakresie (w zakresie jednego narządu)
  • badanie testem inteligencji
  • badanie testem psychologicznym
  • badanie osobowości
  • testy/ocena psychologiczna inne
  • psychologiczna ocena stanu psychicznego – inna niż wymieniona
  • terapia behawioralna, terapia awersyjna, trening behawioralny, desenytyzacja, wygaszanie, trening autogenny, terapia behawioralno – relaksacyjna.
  • interwencja kryzysowa
  • psychoterapia kryzysowa
  • psychoterapia podtrzymująca
  • skierowanie na psychoterapię
  • skierowanie do dalszej opieki psychiatrycznej.
 • Kierowanie do planowego leczenia szpitalnego w oddziale zamkniętym.
 • Konsultacje w okresie przed i poszpitalnym.
 • Konsultacje chorych kierowanych przez innych specjalistów.
 • Kontynuacja leczenia poszpitalnego.
Skip to content