Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu


ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław

„JEST WIELU PACJENTÓW, KTÓRYCH NIE MOŻNA WYLECZYĆ, ALE NIE MA TAKIEGO, KTÓREMU NIE MOŻEMY POMÓC …”

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

PUNKT PRZYJMOWANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

nagłówek strony
  1. Strona Główna
  2. /
  3. Pozostałe Usługi
  4. /
  5. PUNKT PRZYJMOWANIA ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH
Specjalista d/s ochrony środowiska:
inż. Katarzyna Kmieć
tel. (52) 354 53 96
lokalizacja: budynek wolnostojący wewnątrz kompleksu szpitalnego mieszczący się przy budynku ciepłowni
godz. odbioru odpadów: 8:00 – 14:00
telefony do magazynu odpadów niebezpiecznych: (52) 354 55 03, 354 55 05
Odbiór i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych

Odbiór i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, pochodzących z działalności służb medycznych i weterynaryjnych odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Publicznym Specjalistycznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu, a indywidualnym zleceniodawcą.

Odpady odbierane są specjalistycznym środkiem transportu w wyznaczone dni tygodnia, w zależności od potrzeb. Każdorazowo odbiór odpadów potwierdzany jest na karcie przekazania odpadów, w której określona jest ilość (waga) odpadów oraz ich rodzaj. Stawka opłaty za odbiór odpadów zależna jest od ilości dostarczonych odpadów i ustalana na podstawie obowiązującego Cennika usług świadczonych przez PS ZOZ w Inowrocławiu. Gwarantujemy wykonanie usługi zgodnie przepisami ustawy z dnia 27.04.2001 o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz.628) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).
więcej…CENNIK (tabela POZOSTAŁE USŁUGI: punkty 17-21)
Skip to content