Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu


ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław

„JEST WIELU PACJENTÓW, KTÓRYCH NIE MOŻNA WYLECZYĆ, ALE NIE MA TAKIEGO, KTÓREMU NIE MOŻEMY POMÓC …”

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Oddział Dziecięcy

nagłówek strony
 1. Strona Główna
 2. /
 3. Oddziały
 4. /
 5. Oddział Dziecięcy

KOORDYNATOR
dr n. med. Katarzyna Kuczma – Urbanek
lekarz specjalista II stopnia w zakresie pediatrii


lokalizacja: wysoki parter
telefon: (52) 354 54 69, e-mail: dzieciecy@szpitalino.pl
z-ca koordynatora: Monika Adamska
lekarz specjalista w zakresie pediatrii
pielęgniarka oddziałowa: mgr Ilona Jestratjew


Personel lekarski:

 • dr n. med. Ineza Szafrańska-Komarowska – lekarz specjalista II stopnia w zakresie pediatrii, specjalista II stopnia w zakresie gastroenterologii,
 • Jadwiga Pasikowska – lekarz specjalista II stopnia w zakresie pediatrii,
 • Monika Adamska – lekarz specjalista pediatrii,
 • Beata Kołecka-Łodygowska– lekarz specjalista pediatrii,
 • Petro Sandetskyi – lekarz – rezydent,
 • Klaudia Kwela – lekarz – rezydent,
 • Edyta Garczewska – lekarz – rezydent,
 • Agnieszka Łuczak – lekarz – rezydent

Opis oddziału:
Oddział dziecięcy prowadzi diagnostykę i leczenie dzieci do 16 roku życia. Profil leczniczy obejmuje głównie choroby układu oddechowego, moczowego oraz pokarmowego, sercowo-naczyniowego, krwiotwórczego i nerwowego. Oddział umożliwia rodzicom całodobowy kontakt z dziećmi hospitalizowanymi i posiada wydzielone miejsca hotelowe.

wykonywane procedury:

 • podstawowa diagnostyka i leczenie zachowawcze w trybie stacjonarnym: diagnostyka i leczenie zachowawcze chorób infekcyjnych górnych i dolnych dróg oddechowych, układu moczowego, układu nerwowego, pokarmowego; diagnostyka kardiologiczna (Ekg, Holter, Echo, próba ortostatyczna, wysiłkowa); diagnostyka gastroenterologiczna (badania rtg, gastroskopia); diagnostyka urologiczna i nefrologiczna (CUM, urografia); diagnostyka neurologiczna (EEG, TK, PI); wstępna diagnostyka chorób nowotworowych (TK, punkcja szpiku, badania radiologiczne);
 • kwalifikacja do leczenia w wysokospecjalistycznych ośrodkach (klinikach) gastroenterologicznych, kardiologicznych, onkologicznych itd.;
 • szkolenie lekarzy i pielęgniarek stażystów, szkolenie lekarzy specjalizujących się w dziedzinie pediatrii.
Skip to content