Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu


ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław

„JEST WIELU PACJENTÓW, KTÓRYCH NIE MOŻNA WYLECZYĆ, ALE NIE MA TAKIEGO, KTÓREMU NIE MOŻEMY POMÓC …”

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

CENTRALNA STERYLIZATORNIA

nagłówek strony
  1. Strona Główna
  2. /
  3. Pozostałe Usługi
  4. /
  5. CENTRALNA STERYLIZATORNIA
KIEROWNIK
Ewa Sawicka
tel. (52) 35 45 202
lokalizacja: na niskim parterze budynku Szpitala
godziny pracy: od poniedziałku do soboty w godz. od 6.00 do 21.05
w niedziele w godz. od 13.30 do 21.05

Opis:

Centralna Sterylizatornia jest jednostką usługową, której zadaniem jest przygotowanie do sterylizacji i sterylizacja sprzętu medycznego, materiału opatrunkowego i bielizny operacyjnej. Centralna Sterylizatornia prowadzi działalność na rzecz Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka oraz na zewnątrz – w ramach zawartych umów.
Do sterylizacji stosuje się następujące metody:wysokotemperaturową (134° C i 121° C) – para wodna w nadciśnieniu orazniskotemperaturową – tlenkiem etylenu (4 XL Steri-Vac)

Przygotowanie sprzętu do sterylizacji jest w pełni zmechanizowane – posiadamy myjnie (dezynfektor) oraz myjnię ultradźwiękową, które pozwalają na uzyskanie wysokiej jakości dekontaminacji sprzętu skażonego z zachowaniem bezpieczeństwa personelu.
Sprzęt firmy Getinge, w który wyposażono Centralną Sterylizatornię jest jednym z najnowszych urządzeń znajdujących się na rynku europejskim, odpowiadający obowiązującym normom.
Przebieg procesów w sterylizatorach i myjniach – dezynfektorach, jest udokumentowany wydrukiem z drukarek, ponadto stosowane są wskaźniki kontroli: biologiczne, chemiczne i fizyczne. Dokumenty te są przechowywane do celów dowodowych w archiwum.
Ważnym elementem przyjętego systemu dokumentacji jest oznakowanie każdego pakietu etykietą zawierającą: datę sterylizacji, ważności, numer sterylizatora, numer cyklu, numer osoby pakującej – na etykietach zwykłych i podwójnie przylepnych.
Stosujemy opakowania medyczne – jednorazowego użycia (2 x papier krepowany, rękawy papier – folia). W Dziale obowiązuje podział na trzy strefy oddzielone od siebie urządzeniami przelotowymi, tj. brudną, czystą i sterylną.
Zachowany jest ruch postępowy narzędzi i sprzętu medycznego od punktu przejścia do wydawania materiału sterylnego.
Ponadto Centralna Steryliatornia rozprowadza wodę zdemineralizowaną z własnej Stacji Uzdatniania.

Skip to content