Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu


ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław

„JEST WIELU PACJENTÓW, KTÓRYCH NIE MOŻNA WYLECZYĆ, ALE NIE MA TAKIEGO, KTÓREMU NIE MOŻEMY POMÓC …”

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Poradnia Okulistyczna

nagłówek strony
 1. Strona Główna
 2. /
 3. Poradnie
 4. /
 5. Poradnia Okulistyczna
lokalizacja:I piętro Przychodni Specjalistycznej Szpitala oraz niski parter Przychodni Specjalistycznej Szpitala
rejestracja:osobista, bądź telefoniczna w godzinach pracy poradni
telefon do rejestracji:(52) 354 53 09
e-mail:przychodnia@szpitalino.pl
lekarze przyjmujący:
Maria Czajkowska – Błaszczuk – lekarz specjalista II stopnia w zakresie okulistyki,
Ewa Jagiełło – Skoczylas – lekarz specjalista II stopnia w zakresie okulistyki,
Maria Prusak – Grabkowska – lekarz specjalista II stopnia w zakresie okulistyki,
Iwona Sybilska – lekarz specjalista II stopnia w zakresie okulistyki,
dr n. med. Monika Aniukiewicz – lekarz specjalista II stopnia w zakresie okulistyki,
Lilia Żuromska-Świerczyńska – lekarz specjalista II stopnia w zakresie okulistyki,
dr n. med. Sławomira Fenger-Woźnicka – lekarz specjalista II stopnia w zakresie okulistyki,
Daniel Czerniak – lekarz, specjalista w zakresie okulistyki,
Renata Pęk-Grzybowska – lekarz, w trakcie specjalizacji w zakresie okulistyki.
godziny pracy poradni:poniedziałek 8.00 – 9.00, 11.00 – 14.00
wtorek 7.30 – 15.30
środa 7.30 – 15.30
czwartek 7.30 – 14.00
piątek 7.30 – 14.00
opis:
Poradnia zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń okulistycznych a w szczególności: doborem szkieł korekcyjnych, skiaskopią, badaniem dna oka, badaniem przedniego odcinka oka w lampie szczelinowej, mierzeniem ciśnienia śródgałkowego, usuwaniem ciał obcych ze spojówki i rogówki.

poradnia udziela porad w zakresie:

 • diagnozowania i leczenia schorzeń okulistycznych oraz diagnostyki okulistycznej w schorzeniach np. cukrzycy, chorobie reumatycznej i nadciśnieniowej,
 • diagnostyki i leczenia jaskry, zaćmy i zeza,
 • doboru i wymiany protez ocznych,
 • konsultacji pacjentów po leczeniu szpitalnym.

wykonywane procedury:

 • Podstawowa diagnostyka i leczenie w zakresie schorzeń okulistycznych w trybie ambulatoryjnym: nowotwór złośliwy oka (w zakresie i możliwościach działania poradni) nowotwór niezłośliwy oka (w zakresie i możliwościach działania poradni), zaburzenia powiek, narządu łzowego i oczodołu, zaburzenia spojówek, twardówki, rogówki, tęczówki i ciała rzęskowego, choroby soczewki, choroby naczyniówki i siatkówki, jaskra, zaburzenia ciała szklistego i gałki ocznej, zaburzenia nerwu wzrokowego i drogi wzrokowej, zaburzenia mięśni gałki ocznej , obuocznej motoryki, akomodacji i refrakcji, upośledzenie widzenia i ślepota, inne zaburzenia gałki ocznej i jej przydatków, badanie oczu wzroku, badanie w związku z przyjęciem do szkoły, badanie na prawo jazdy, badanie w związku z uprawianiem sportu, wydawanie zaświadczeń lekarskich, obserwacja w kierunku podejrzewanego nowotworu złośliwego, obserwacja w kierunku innych chorób i stanów, założenie i dopasowanie innych aparatów.
 • Zakres świadczonych procedur medycznych dostępnych i zapewnianych przez poradnie (m.in.):
  • Procedury wykonywane standardowo: diagnostyczny wywiad, konsultacja i ocena, ograniczony opis okresu przerw w chorobie, profilaktyka i promocja zdrowia, pełny opis wywiadu dotyczący problemu zdrowotnego oraz jego ocena; historia i ocena nowego zagadnienia, wywiad i ocena innych problemów występujących u chorego, wywiad i ocena postępowania diagnostycznego, innego niż typowe, opieka pielęgniarska, konsultacja w pełnym zakresie, badanie fizykalne.
  • procedury wykonywane jedynie w uzasadnionych przypadkach: wywiad chorobowy w formie krótkiego opisu, porada lekarska, konsultacja w trakcie wizyty domowej, konsultacja w ograniczonym zakresie (w zakresie jednego narządu)
  • badanie ostrości wzroku do dali i bliży, badanie dna oka, badanie w lampie szczelinowej
  • pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowe, perymetria orientacyjna, odruchy źreniczne
  • dobór szkieł okularowych, gonioskopia, oraz ocena obwodu dna oka w trójlustrze,
  • keratometria, perymetria, ocena widzenia barw,
  • wymaz z worka spojówkowego, ustalenie rodzaju leczenia, wstrzyknięcie leków, płukanie oka
  • usunięcie ciała obcego, wstępne zaopatrzenie urazu gałki ocznej, i oczodołu,
  • ćwiczenia ortoptyczne, konsultacja oftalmologiczna/ instruktaż, orzeczenie lekarskie, profilaktyka.
 • Zakres świadczonych badań diagnostycznych dostępnych i zapewnianych przez poradnie (m.in.):
  • badania USG oka (wykonanie lub zapewnienie badania)
  • badania RTG oka (wykonanie lub zapewnienie badania)
  • badania bakteriologiczne- posiew wymazu oka
  • diagnostyka w kierunku zakażenia HBV, HCV, HIV, (przed planowa hospitalizacją, o ile wymagane jest wykonanie tych badań).
 • Kierowanie do planowego leczenia szpitalnego (w oddziale okulistycznym, i uzdrowiskowego oraz ośrodków klinicznych.
 • Konsultacje w okresie przed i poszpitalnym.
 • Konsultacje chorych kierowanych przez innych specjalistów.
 • Stała współpraca z Zakładem Mikrobiologii Lekarskiej, Zakładem Diagnostyki Obrazowej, Laboratorium Analitycznym.
 • Kontynuacja leczenia poszpitalnego.
 • Prewencja schorzeń okulistycznych i ich powikłań, edukacja zdrowotna

PRACOWNIA OKULISTYCZNA
(z Gabinetem Laseroterapii i Gabinetem Laserowej Tomografii Komputerowej OCT)

lokalizacja:VI piętro w obrębie Oddziału Okulistycznego
rejestracja:osobista, bądź telefoniczna w godzinach pracy poradni
telefon do rejestracji:(52) 354 56 41
lekarze przyjmujący:
lek. med. Iwona Sybilska – lekarz specjalista II stopnia w zakresie okulistyki
godziny pracy poradniśroda 7.30 – 14.30
opis:
Do zadań Pracowni należy podstawowa i specjalistyczna diagnostyka i leczenie w zakresie schorzeń okulistycznych – w trybie ambulatoryjnym, w szczególności leczenie po operacjach zaćmy z powodu zmętnienia torby tylnej soczewki oraz leczenie jaskry laserem, w tym wykonywanie zabiegów: płukanie dróg łzowych, leczenie operacyjne gradówki, przecięcie torby tylnej soczewki (kapsulotomia laserowa), laseroterapia przeciwjaskrowa (irydotomia laserowa), krioterapia przedniego i lub tylnego odcinka gałki ocznej, wykonanie OCT.
Skip to content