Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu


ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław

„JEST WIELU PACJENTÓW, KTÓRYCH NIE MOŻNA WYLECZYĆ, ALE NIE MA TAKIEGO, KTÓREMU NIE MOŻEMY POMÓC …”

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Odział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

nagłówek strony
  1. Strona Główna
  2. /
  3. Oddziały
  4. /
  5. Odział Anestezjologii i Intensywnej...

KOORDYNATOR
Tomasz Trawiński
lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, specjalista w dziedzinie medycyny ratunkowej


lokalizacja: wysoki parter
telefon: (52) 354 52 10, e-mail: oiom@szpitalino.pl
z-ca KOORDYNATORA: Andrzej Panfil
lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
pielęgniarka oddziałowa: mgr Monika Karska


Personel lekarski:
Grażyna Romanowska – lekarz specjalista II stopnia w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii,
Andrzej Panfil – lekarz specjalista anestezjologii i intensywnej terapii,
Paweł Hoffa – lekarz specjalista II stopnia w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii,
Beata Młynarczyk – lekarz specjalista anestezjologii i intensywnej terapii,
Maciej Mączyński – lekarz specjalista I stopnia w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii,
Anna Zarachowicz-Śmieszna – lekarz – rezydent,
Anna Trzeciakowska – lekarz – rezydent,
Mateusz Biernat – lekarz – rezydent,
Dagmara Rzadkowalska – lekarz – rezydent,
Marcin Wójcicki – lekarz specjalista anestezjologii i intensywnej terapii.


Opis oddziału:
Odział zajmuje się leczeniem pacjentów w stanie zagrożenia życia z wszystkich możliwych przyczyn. Oddział posiada 7 stanowisk wyposażonych w aparaturę monitorującą i terapeutyczną, która pozwala na szczegółowy nadzór parametrów życiowych pacjentów i ich leczenia.

Wykonywane procedury:

  • leczenie chorych z niewydolnością oddechową ostrą i przewlekłą, zaostrzoną w wyniku powikłania innymi chorobami, oraz innych stanów zagrożenia życia: zadzierzgniecie, utonięcie, rażenie prądem; leczenie chorych z zawałem serca, po NZK i ze wstrząsem kardiogennym; leczenie chorych po rozległych operacjach brzusznych i wielokrotnych interwencjach chirurgicznych; leczenie wszystkich rodzajów wstrząsu; leczenie chorych z niewydolnością wielonarządową; przygotowanie chorych do diagnostyki obrazowej i endoskopowej; leczenie chorych z zatruciami, np. lekami, alkoholem, tlenkiem węgla; leczenie chorych z urazami wielonarządowymi we współpracy z SOR-em, w tym z oparzeniami; leczenie chorych po zakończeniu leczenia neurochirurgicznego i kardiochirurgicznego w wysokospecjalistycznych ośrodkach, przejmowanych z takich ośrodków; leczenie chorych z ciężkimi zaburzeniami endokrynologicznymi i metabolicznymi; współpraca z oddziałem neurologicznym w leczeniu chorych z udarami mózgu, z polineuropatiami; współpraca z oddziałem opieki paliatywnej w leczeniu chorych apalicznych; monitorowanie, żywienie pozaenteralne i enteralne dietą przemysłową jako integralne postępowanie we wszystkich stanach tego wymagających; realizacja zadań związanych z pobieraniem narządów do przeszczepów od osób zmarłych śmiercią mózgową we współpracy z ośrodkiem transplantologicznym;
  • w zakresie anestezjologii, badanie przed znieczuleniem, ocena stanu klinicznego i wybór postępowania anestezjologicznego, ocena ryzyka znieczulenia; znieczulenie do zabiegów operacyjnych i diagnostycznych, nagłych i planowych: znieczulenie na bloku operacyjnym, na salach operacyjnych i zabiegowych poza blokiem operacyjnym / znieczulenie ogólne złożone, znieczulenie ogólne dożylne, analgosedacja do zabiegów diagnostycznych/; znieczulenie zewnątrzoponowe; znieczulenie rdzeniowe (podpajęczynówkowe); blokada nerwów obwodowych; nadzór nad pacjentem po znieczuleniu w Sali wybudzeń; leczenie bólu pooperacyjnego; leczenie pacjentów w trakcie znieczulenia / w sytuacjach powikłań i stanów krytycznych/, leczenie okołooperacyjne zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej, zaburzeń krzepliwości, leczenie krwią i płynami krwiozastępczymi; resuscytacje krążeniowo-oddechowe w ramach zespołu reanimacyjnego we wszystkich oddziałach szpitalnych, izbach przyjęć, poradniach przyszpitalnych itd.; zakładanie linii żylnej centralnej u dorosłych i dzieci; wkłucia cewników do dializ.
  • kierowanie pacjentów do ośrodków intensywnej terapii wysokospecjalistycznych,
  • szkolenie lekarzy i pielęgniarek stażystów, szkolenie lekarzy specjalizujących się w anestezjologii i intensywnej terapii.
Skip to content