Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu


ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław

„JEST WIELU PACJENTÓW, KTÓRYCH NIE MOŻNA WYLECZYĆ, ALE NIE MA TAKIEGO, KTÓREMU NIE MOŻEMY POMÓC …”

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Kierownictwo Szpitala

nagłówek strony
  1. Strona Główna
  2. /
  3. Szpital | O nas
  4. /
  5. Kierownictwo Szpitala
DYREKTOR
dr n. med. Eligiusz Patalas
tel. tel. 52 35-45-320
e-mail: sekr.nacz@szpitalino.pl
struktura organizacyjna
Z-ca Dyrektora do Spraw Lecznictwa – Naczelny Lekarz Szpitala
dr n. med. i n. o zdr. Bartosz Jakub Myśliwiec
tel. 52 35-45-320, 52 35-45-323
e-mail: sekr.nacz@szpitalino.pl
struktura organizacyjna
Kierownik Lecznictwa Specjalistycznego
lek. Mariusz Włodarczak
tel. tel. 52 35-45-320, 52 35-45-325
e-mail: sekr.nacz@szpitalino.pl
struktura organizacyjna
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno – Finansowych – Główny Księgowy
mgr Joanna Brzęk
tel. 52 35-45-327
e-mail: ksiegowosc@szpitalino.pl
struktura organizacyjna
Naczelna Pielęgniarka
mgr Agnieszka Nowak
tel. 52 35-45-297
e-mail: naczelna.pielegniarka@szpitalino.pl
struktura organizacyjna
Kierownik Działu Spraw Pracowniczych
mgr Agnieszka Głowacka-Patyk
tel. 52 35-45-299
e-mail: kadry@szpitalino.pl
struktura organizacyjna
Główny Specjalista ds. Techniczno-Eksploatacyjnych
mgr inż. Arkadiusz Dreliszak
tel. 52 35-45-277
e-mail: glowny.specjalista@szpitalino.pl
struktura organizacyjna
Skip to content