Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu


ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław

„JEST WIELU PACJENTÓW, KTÓRYCH NIE MOŻNA WYLECZYĆ, ALE NIE MA TAKIEGO, KTÓREMU NIE MOŻEMY POMÓC …”

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Poradnia Endokrynologiczna

nagłówek strony
 1. Strona Główna
 2. /
 3. Poradnie
 4. /
 5. Poradnia Endokrynologiczna
lokalizacja:pawilon stacji dializ wraz z poradniami specjalistycznymi
rejestracja:osobista, bądź telefoniczna w godzinach pracy poradni
telefon do rejestracji:(52) 354 55 98
e-mail:przychodnia@szpitalino.pl
lekarze przyjmujący:
dr n. med. Grzegorz Górny – lekarz specjalista II stopnia w zakresie chorób wew. i endokrynologii
Stefan Komarowski – lekarz specjalista II stopnia w zakresie chorób wew. i endokrynologii
godziny pracy poradni:
wtorek 11.00 – 15.00
czwartek 9.00 – 12.00
opis:
Prowadzi kompleksową diagnostykę i leczenie w zakresie: chorób tarczycy i przytarczyc – leczenie zachowawcze, osteoporozy – leczenie i profilaktyka, diagnostyki i leczenia innych endokrynopatii.

wykonywane procedury:

 • Podstawowa diagnostyka i leczenie w zakresie schorzeń endokrynologicznych u dorosłych w trybie ambulatoryjnym: (insulinoma, nowotwory złośliwe tarczycy, nowotwory złośliwy nadnerczy, nowotwory złośliwe innych gruczołów – rak przytarczyc, craniopharingeoma, chłoniaki nieziarnicze rozlane (chłoniak tarczycy), choroby tarczycy. Inne zaburzenia wydzielania wewnętrznego trzustki, gastrinoma, niedoczynność przytarczyc, rzekoma niedoczynność przytarczyc, nadczynność przytarczyc i inne choroby przytarczyc, czynnościowa hyperprolaktynemia o ustalonej etiologii, nadczynność przysadki- prolaktinoma, gonadotropinoma, alfoma, akromegalia, choroba Cushinga, zespół Cushinga, zespół Nelsona, niedoczynność i inne choroby przysadki, czynnościowa hyperprolaktynemia nieustalonej etiologii, samoistna i pourazowa moczówka prosta, hiperaldosteronizm, zapalenie autoimmunologiczne przysadki i podwzgórza, pheochromocytoma, zespoły nadnerczowo-płciowe, inne zaburzenia czynności kory nadnercza, zaburzenia czynności jajników, zaburzenia czynności jąder, zaburzenia wielogruczołowe zaburzenia pokwitania, otyłość i inne zespoły przekarmienia, zaburzenia mineralizacji i struktury kości, choroby przysadki-niedoczynność przysadki po zabiegu operacyjnym, naświetlaniach-pierwszy rok leczenia substytucyjnego).
 • Kierowanie do planowego leczenia szpitalnego w oddziale chorób wewnętrznych, chirurgii, ginekologii i uzdrowiskowego oraz ośrodków klinicznych
 • Kwalifikowanie chorych do leczenia radiojodem.
 • Stała współpraca z Zakładem Medycyny Nuklearnej RCO w Bydgoszczy i z Zakładem Anatomii Patologicznej (kierowanie chorych na biopsję cienkoigłową tarczycy).
 • Konsultacje w okresie przed i poszpitalnym.
 • Konsultacje chorych kierowanych przez innych specjalistów.
 • Kontynuacja leczenia poszpitalnego.
 • Prewencja schorzeń endokrynologicznych i ich powikłań, edukacja
Skip to content