Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu


ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław

„JEST WIELU PACJENTÓW, KTÓRYCH NIE MOŻNA WYLECZYĆ, ALE NIE MA TAKIEGO, KTÓREMU NIE MOŻEMY POMÓC …”

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

DZIAŁ PRALNI I DEZYNFEKCJI

nagłówek strony
  1. Strona Główna
  2. /
  3. Pozostałe Usługi
  4. /
  5. DZIAŁ PRALNI I DEZYNFEKCJI
KIEROWNIK
Anna Oczachowska
tel. (52) 354 54 06, (52) 354 55 71
lokalizacja: w kompleksie budynków zespolonych Szpitala im. dra L. Błażka przy ul. Poznańskiej 97 w Inowrocławiu.
Informacje wstępne

Połączenie architektoniczne budynku jak również jego cechy funkcjonalne sprawiają, iż pralnia jest przystosowana do przyjmowania bielizny drogami zamkniętymi ze Szpitala i także drogami otwartymi od zleceniodawców zewnętrznych. Pralnia przystosowana jest do wykonywania usług pralniczych w bardzo szerokim zakresie ze szczegółowym zwróceniem uwagi na przestrzeganie norm sanitarno-higienicznych.

Zasady zdawania i odbioru bielizny
– dział pralni i dezynfekcji zabezpiecza worki do transportu bielizny,
– zdana bielizna powinna być posegregowana i rozlicza się ją według kg/sztuk, zapisując asortyment na specyfikacji zdawczo – odbiorczej,
– czysta bielizna płaska transportowana jest w podwójnym opakowaniu – folia i worek z grubej tkaniny poliestrowej, natomiast odzież robocza – kitle na wieszakach w rękawach foliowych.

Zasady zdawania i odbioru bielizny
• pralnia spełnia warunki do prania bielizny szpitalnej (Dz.U.Nr 116 poz. 985 z 2005 r.);
• bielizna szpitalna dzielona jest na bieliznę:
– reżimową, na którą składa się bielizna noworodkowa, położnicza i operacyjna,
– ogólnoszpitalną, na którą składa się bielizna z pozostałych oddziałów szpitalnych.
Do powyższego podziału bielizny opracowane są odpowiednie technologie prania i jej dezynfekcji. Ponadto podział bielizny reżimowej jest ściśle przestrzegany od momentu przyjęcia do magazynu brudnego, poprzez cały cykl technologiczny, aż do momentu, wydania z magazynu czystego pralni.
• pralnia posiada drogi sanitarne czyste i brudne, dysponuje ciągiem technologicznym maszyn i urządzeń pralniczych z barierą higieniczną, w skład których wchodzą między innymi przelotowe pralnico-wirówki oddzielające stronę brudną pralni od czystej co w efekcie zapewnia czystość mikrobiologiczną bielizny i zabezpiecza krzyżowanie się dróg brudnych i czystych (wtórne zakażenia);
• bielizna nieoperacyjna jest prana w pralnicach , w odrębnym cyklu technologicznym oddzielonym od bielizny operacyjnej;
• jakość wypranej bielizny pod względem czystości mikrobiologicznej poparta jest pobieranymi próbami czystościowymi wykonywanymi przez Pracownię Bakteriologiczną. Sprawdzana jest również skuteczność dezynfekcji chemiczno-termicznej;
• pralnia posiada pralnice do prania bielizny określonego ryzyka;
• punkty mycia rąk personelu znajdują się we wszystkich śluzach łączących stronę brudną z czystą. Wyposażone są one w dozowniki z mydłem płynnym i środkiem dezynfekującym o szerokim spektrum działania.
• czysta bielizna noworodkowa i niemowlęca jest izolowana, pakowana oddzielnie.

Technologia prania i prasowania
• cała bielizna brudna zakwalifikowana jest jako skażona i pod tym kątem dopasowane są technologie prania i dezynfekcji , wskazane przez producenta proszków, z zachowaniem podziału na:
– bieliznę noworodkową,
– bieliznę położniczą,
– bieliznę operacyjną,
– bieliznę ogólno-szpitalną.
• twardość wody, temperatura, czas stężenia środków piorących i środków dezynfekcyjnych kąpieli piorących, zostały tak dobrane, że zapewniają czystość mikrobiologiczną.
Wybielają nie niszcząc włókna, gwarantując przy tym wysokiej jakości wypraną bieliznę.
• technologia prania bielizny oparta jest na środkach piorących firmy CLOVIN, która posiada aktualne certyfikaty dopuszczające do prania i dezynfekcji chemiczno-termicznej ( w tym również wobec wszystkich wirusów , łącznie z koronawirusem wywołującym COVID-19 ), dotyczy bielizny białej, kolorowej i wykonanej z włókien syntetycznych.
• dezynfekcje bielizny potencjalnie skażonej – B ,VT, TBC,HIV ,WZW- przeprowadzamy poprzez dwa prania wstępne z środkami na bazie chloru-
I pranie – temperatura 60 stop. C , dezynfekcja 20 min.
II pranie – temperaturze 90-95 stop. C – 20 min.
• stosowane technologie prania są oparte na wytycznych PZH jak również Instytutu Matki Dziecka. Użyte środki dezynfekcyjne posiadają atest PZH zgodnie z Dziennikiem Urzędowym MZiOS Nr 11 poz. 32 z 1996 r.
• suszenie bielizny odbywa się na nowoczesnym specjalistycznych suszarkach w wysokich temperaturach , wyjątek stanowi odzież wykonana z elanobawełny, do której przystosowana jest temperatura wskazana przez producenta. Pozostała bielizna jest maglowana i prasowana ręcznie (odzież ochronna personelu).

Uwagi ogólne
Dostawa czystej i odbiór brudnej bielizny odbywa się codziennie od poniedziałku do soboty, uwzględniając sobotę jako dzień dostawy i odbioru bielizny reżimowej, a godziny dostosowujemy do potrzeb Zleceniodawcy.
Personel pracujący w pralni jest wyszkolony specjalistycznie, cechuje go doświadczenie zawodowe oraz wieloletni staż pracy w pralnictwie służby zdrowia.


Skip to content