Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu


ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław

„JEST WIELU PACJENTÓW, KTÓRYCH NIE MOŻNA WYLECZYĆ, ALE NIE MA TAKIEGO, KTÓREMU NIE MOŻEMY POMÓC …”

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Poradnia Chorób Płuc, Gruźlicy i Antynikotynowa

nagłówek strony
 1. Strona Główna
 2. /
 3. Poradnie
 4. /
 5. Poradnia Chorób Płuc, Gruźlicy...
lokalizacja:I Piętro Przychodni Specjalistycznej Szpitala
rejestracja:osobista, bądź telefoniczna w godzinach pracy poradni
telefon do rejestracji:(52) 354 55 66
e-mail:przychodnia@szpitalino.pl
lekarze przyjmujący:
Mirosław Bojanowski – lekarz, specjalista chorób płuc
Krystyna Bojanowska 
– lekarz, specjalista chorób wewnętrznych
godziny pracy poradni:poniedziałek  9.00 – 14.00
wtorek            9.00 – 14.00
środa              9.00 – 14.00
czwartek        9.00 – 14.00

wykonywane procedury:

 • Podstawowa diagnostyka i leczenie w zakresie schorzeń pneumologicznych i gruźlicy w trybie ambulatoryjnym: gruźlica, grzybica kropidlakowa, inne choroby wywołane przez Chlamydie grzybice, następstwa gruźlicy, międzybłoniak, sarkoidoza, nowotwory złośliwe narządów oddechowych i klatki piersiowej (w zakresie i możliwościach działania poradni), wtórne nowotwory złośliwe układu oddechowego i pokarmowego, nowotwory niezłośliwe ucha środkowego i układu oddechowego (w zakresie i możliwościach działania poradni), nowotwór niezłośliwy innych i nieokreślonych narządów klatki piersiowej (w zakresie i możliwościach działania poradni), inne zespoły sercowo-płucne, zapalenie płuc, przewlekłe choroby dolnych dróg oddechowych (m. in. Dychawica oskrzelowa, Stan astmatyczny) choroby płuc wywołane czynnikami zewnętrznymi, eozynofilia płucna, ropniak opłucnej, inne choroby tkanki śródmiąższowej płuc, inne choroby opłucnej, krwawienie z dróg oddechowych chirurgiczne pozabiegowe zaburzenia układu oddechowego, eozynofilia płucna, niewydolność oddechowa niesklasyfikowane gdzie indziej, inne choroby opłucnej, inne choroby układu oddechowego, styczność i narażenie na choroby zakaźne choroby płuc wywołane czynnikami zewnętrznymi, krwawienie z dróg oddechowych.
 • Przygotowanie do zabiegów diagnostycznych w trybie ambulatoryjnym: bronchofiberoskopia, EKG, MR, KT, Rtg, spirometria, badanie czynnościowe płuc, badanie mikroskopowe materiału z tchawicy, opłucnej, płuc i innych tkanek klatki piersiowej oraz plwociny, ćwiczenia oddechowe, próba Mtx Rt 23, oznaczenie pojemności życiowej płuc, nebulizacja, inhalacja, wstrzyknięcia lub wlew substancji leczniczej lub profilaktycznej, antybiotyku, sterydów, szczepienia p. gruźlicy, inne szczepienia i wszczepienia.
 • Kierowanie do planowego leczenia szpitalnego w oddziale pneumonologicznym, ftyzjatryczny, torakochirurgicznym, onkologicznym i uzdrowiskowego oraz ośrodków klinicznych.
 • Konsultacje w okresie przed i poszpitalnym.
 • Konsultacje chorych kierowanych przez innych specjalistów.
 • Stała współpraca z Zakładem Mikrobiologii Lekarskiej, Zakładem Diagnostyki Obrazowej, Laboratorium Analitycznym, Zakładem Medycyny Nuklearnej RCO w Bydgoszczy.
 • Kontynuacja leczenia poszpitalnego.
 • Prewencja schorzeń pneumologicznych, gruźlicy i ich powikłań, edukacja zdr
Skip to content