Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu


ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław

„JEST WIELU PACJENTÓW, KTÓRYCH NIE MOŻNA WYLECZYĆ, ALE NIE MA TAKIEGO, KTÓREMU NIE MOŻEMY POMÓC …”

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Poradnie Neurologiczne

nagłówek strony
  1. Strona Główna
  2. /
  3. Poradnie
  4. /
  5. Poradnie Neurologiczne
lokalizacja:I piętro Przychodni Specjalistycznej Szpitala oraz pawilon stacji dializ wraz z poradniami specjalistycznymi
rejestracja:osobista, bądź telefoniczna w godzinach pracy poradni
telefon do rejestracji:(52) 35 45 652 lub (52) 35 45 348
e-mail:przychodnia@szpitalino.pl
lekarze przyjmujący – Poradnia Neurologiczna:
dr n. med. Jolanta Piaskowska – lekarz specjalista II stopnia w zakresie neurologii,
Elżbieta Sochaczewska – Fołda – lekarz specjalista II stopnia w zakresie neurologii,
Małgorzata Rapicka – lekarz specjalista I stopnia w zakresie neurologii,
Katarzyna Molenda – lekarz specjalista I stopnia w zakresie neurologii,
Jadwiga Bernat – lekarz specjalista I stopnia w zakresie neurologii,
Elżbieta Kocząb – lekarz specjalista II stopnia w zakresie neurologii, I stopnia w zakresie psychiatrii.
godziny pracy poradni:poniedziałek 7.30 – 18.00
wtorek 7.30 – 18.00
środa 7.30 – 20.00
czwartek 7.30 – 14.30
piątek 7.40 – 14.30
lekarze przyjmujący – Poradnia Neurologii Dziecięcej:
Danuta Kucypera – lekarz specjalista II stopnia w zakresie neurologii dziecięcej.
godziny pracy poradni:poniedziałek 15.45 – 19.00
wtorek 7.30 – 10.15
środa 15.45 – 19.00
piątek 7.30 – 10.15
w zakres świadczeń poradni wchodzą:konsultacje pacjentów po leczeniu szpitalnym,leczenie choroby Parkinsona,diagnostyka i leczenie schorzeń układu nerwowego.
wykonywane procedury:Podstawowa diagnostyka i leczenie w zakresie schorzeń neurologicznych w trybie ambulatoryjnym: choroby zapalne ośrodkowego układu nerwowego, układowe zaniki pierwotnie zajmujące ośrodkowy układ nerwowy, zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych, inne choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego, choroby demielinizacyjne ośrodkowego układu nerwowego, zaburzenia okresowe i napadowe, zaburzenia obejmujące nerwy, korzenie nerwów rdzeniowych i sploty nerwowe, polineuropatie i inne zaburzenia obwodowego układu nerwowego, choroby połączeń nerwowo-mięśniowych i mięśni, porażenie mózgowe i inne zespoły porażenne, inne zaburzenia układu nerwowego, guzy mózgu, urazy czaszkowo – mózgowe, nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części centralnego systemu nerwowego, zespoły otępienne, choroby naczyń mózgowych.Przygotowanie do zabiegów diagnostycznych w trybie ambulatoryjnym: EEG, MR, KT, RTG, mielografii, arteriografii naczyń mózgowych, USG naczyń met. Dopplera zabiegi terapeutyczne nie wymagające hospitalizacji.Kierowanie do planowego leczenia szpitalnego w oddziale neurologicznym i uzdrowiskowego oraz ośrodków klinicznych.Konsultacje w okresie przed i poszpitalnym.Konsultacje chorych kierowanych przez innych specjalistów.Stała współpraca z Zakładem Mikrobiologii Lekarskiej i Zakładem Diagnostyki Obrazowej.Kontynuacja leczenia poszpitalnego.Prewencja schorzeń neurologicznych i ich powikłań, edukacja zdrowotna.
Skip to content