Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu


ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław

„JEST WIELU PACJENTÓW, KTÓRYCH NIE MOŻNA WYLECZYĆ, ALE NIE MA TAKIEGO, KTÓREMU NIE MOŻEMY POMÓC …”

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Poradnia Walki z Bólem i Opieki Paliatywnej z Zespołem Wyjazdowym Opieki Paliatywnej Domowej

nagłówek strony
  1. Strona Główna
  2. /
  3. Poradnie
  4. /
  5. Poradnia Walki z Bólem...
lokalizacja:przy Oddziale Opieki Paliatywnej
rejestracja:osobista bądź telefoniczna
telefon do rejestracji poradni:(52) 354 55 21
telefon do rejestracji zespołu wyjazdowego (HOSPICJUM DOMOWE) (rejestracja w godz. 8.00-10.00):(52) 354 59 39
e-mail:przychodnia@szpitalino.pl
lekarze przyjmujący: Teresa Bancerz – lekarz specjalista w zakresie chorób wewnętrznych, geriatrii, medycyny paliatywnej.
lekarze zespołu wyjazdowego opieki paliatywnej domowej (hospicjum domowego):
Małgorzata Pawlak – lekarz specjalista chorób wewnętrznych, specjalista medycyny paliatywnej.
godziny pracy poradni:
poniedziałek 8.00 – 10.30
środa 15.30 – 18.00
czwartek 8.00 – 10.30
godziny pracy zespołu wyjazdowego opieki paliatywnej domowej:
poniedziałek 10.00 – 15.35 wtorek 10.00 – 15.35
środa 10.00 – 15.35
czwartek 10.00 – 15.35
piątek 10.00 – 15.35
opis:
Poradnia Medycyny Paliatywnej sprawuje opiekę nad pacjentami chorującymi na nieuleczalne, nie poddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące choroby głównie nowotworowe.
Opieka sprawowana jest nad pacjentem w schyłkowym okresie życia i ma na celu zapobieganie i uśmierzanie bólu oraz innych objawów somatycznych, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych, poprawa jakości życia chorych i ich rodzin.
Opieka ta sprawowana jest nad chorymi, którzy mogą przybyć do Poradni przy oddziale Opieki Paliatywnej. Porady mogą być realizowane nie częściej niż 2 x w tygodniu. Chorzy, którzy wymagają wizyt domowych i ciągłej opieki w miejscu zamieszkania kierowani są do Hospicjum Domowego (Zespołu Wyjazdowego Opieki Paliatywnej). Poradnia Medycyny Paliatywnej jest integralnie związana z Hospicjum Domowym jak również stacjonarnym oddziałem Opieki Paliatywnej.
W ramach Poradni Medycyny Paliatywnej udzielane są: porady lekarskie, porady psychologiczne, porady pielęgniarskie, porady pielęgniarskie w domu chorego dla pacjentów w stanie stabilnym, którzy mają ograniczoną możliwość poruszania się, konsultacje dla pacjentów nie zakwalifikowanych do hospicjum domowego, wsparcie rodzinie chorego.
Świadczenie w poradni obejmuje: badanie podmiotowe, badanie przedmiotowe, ordynację leków ( w tym leków przeciwbólowych), zapewnienie niezbędnych badań diagnostycznych, zlecanie zabiegów pielęgnacyjnych, kierowanie do szpitala, do zakładów opieki zdrowotnej udzielających świadczeń opieki paliatywno- hospicyjnej w warunkach stacjonarnych, wydawanie niezbędnych w procesie leczenia orzeczeń i opinii o stanie zdrowia pacjenta, wizytę domową.
zadaniami opieki paliatywnej są:
zwalczanie wszechogarniającego bólu, leczenie objawowe innych dolegliwości somatycznych, pielęgnacja, łagodzenie cierpień psychicznych i duchowych, pomoc w rozwiązywaniu problemów socjalnych, wspieranie rodzin w czasie trwania choroby i osierocenia.
Zakład prowadzi edukację zdrowotną osób objętych opieką, członków ich rodzin oraz pracowników.
Skip to content