Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu


ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław

„JEST WIELU PACJENTÓW, KTÓRYCH NIE MOŻNA WYLECZYĆ, ALE NIE MA TAKIEGO, KTÓREMU NIE MOŻEMY POMÓC …”

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Otwarcie Pracowni Tomografii Komputerowej

zdjęcie informacja
  1. Strona Główna
  2. /
  3. Ważne ogłoszenia
  4. /
  5. Otwarcie Pracowni Tomografii Komputerowej

Informujemy, iż dnia 30 września (piątek) 2022r. o godz.9.30 nastąpi uroczyste otwarcie nowej Pracowni Tomografii Komputerowej, z którą poza mieszczącą się na pierwszym piętrze w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej, będzie ona drugą funkcjonującą w naszym Szpitalu Pracownią Tomografii Komputerowej. Pracownia została umieszczona na niskim parterze w pomieszczeniach sąsiadujących z Pracownią Rezonansu Magnetycznego. Badania wykonywane w pracowni dedykowane są dla pacjentów leczonych w trybie ambulatoryjnych i szpitalnym. Nowoczesny sprzęt wpłynie na jakość wykonywanych badań diagnostycznych, a także na zwiększenie dostępności oraz skrócenia czasu oczekiwania na badania. Jest to kolejny ważny krok w poprawie jakości udzielanych przez Szpital świadczeń zdrowotnych zgodnie z przyjętą misją Zakładu.

            Uroczystego otwarcia Pracowni dokona Wojewoda Kujawsko – Pomorski  Mikołaj Bogdanowicz, Starosta Inowrocławski Wiesława Pawłowska oraz Dyrektor Szpitala Eligiusz Patalas. Podstawą finansowania zakupu przez Szpital nowoczesnego 128 – warstwowego tomografu komputerowego była umowa  zawarta  21 marca 2022r. z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim na dofinansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 3 000 000,00 zł. (trzy miliony złotych 00/100), a cały koszt inwestycji pochłonął w sumie kwotę 3 500 000,00 zł. (trzy miliony pięćset tysięcy złotych 00/100).

Skip to content