Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu


ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław

„JEST WIELU PACJENTÓW, KTÓRYCH NIE MOŻNA WYLECZYĆ, ALE NIE MA TAKIEGO, KTÓREMU NIE MOŻEMY POMÓC …”

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki, pielęgniarzy, ratowników medycznych. Postępowanie konkursowe Nr 3/2022.

informacja szpitala- ogłoszenie
  1. Strona Główna
  2. /
  3. Ważne ogłoszenia
  4. /
  5. Ogłoszenie o konkursie ofert...

Dyrektor Szpitala Wielospecjalistycznego im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu, na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 633) ogłasza konkurs
i zaprasza do składania ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne.

Regulamin konkursu ofert, formularze ofert są umieszczone – do pobrania – na stronie BIP Szpitala
pod adresem:http://www.bip.pszozino.lo.pl/index.php?cid=148&bip_id=1772.

Skip to content