Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu


ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław

„JEST WIELU PACJENTÓW, KTÓRYCH NIE MOŻNA WYLECZYĆ, ALE NIE MA TAKIEGO, KTÓREMU NIE MOŻEMY POMÓC …”

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Poradnia Rehabilitacyjna

nagłówek strony
 1. Strona Główna
 2. /
 3. Poradnie
 4. /
 5. Poradnia Rehabilitacyjna
lokalizacja:I piętro Przychodni Specjalistycznej Szpitala
rejestracja:osobista, bądź telefoniczna w godzinach pracy poradni
telefon do rejestracji:(52) 354 55 04
e-mail:przychodnia@szpitalino.pl
lekarze przyjmujący:Piotr Urbanek – lekarz specjalista II stopnia w zakresie ortopedii i traumatologii,Piotr Foremski – lekarz specjalista II stopnia w zakresie ortopedii i traumatologii,Małgorzata Lewandowska – lekarz, specjalista rehabilitacji medycznej oraz specjalista I stopnia w zakresie pediatrii.
godziny pracy poradni:
poniedziałek13.00– 19.00piątek13.30 – 16.30opis:

Poradnia zajmuje się leczeniem wrodzonych i nabytych schorzeń narządu ruchu oraz leczeniem wad postawy u dzieci. Lekarze kwalifikują chorych na odpowiedni rodzaj rehabilitacji zlecając kompleks niezbędnych zabiegów.

wykonywane procedury:

 • Podstawowa diagnostyka i zalecenie leczenie w zakresie schorzeń podlegających rehabilitacji w trybie ambulatoryjnym.
 • Zakres świadczonych procedur medycznych dostępnych i zapewnianych przez poradnie (m.in.):
  • procedury wykonywane standardowo: diagnostyczny wywiad, konsultacja i ocena, ograniczony opis okresu przerw w chorobie, profilaktyka i promocja zdrowia, pełny opis wywiadu dotyczący problemu zdrowotnego oraz jego ocena; historia i ocena nowego zagadnienia, wywiad i ocena innych problemów występujących u chorego, wywiad i ocena postępowania diagnostycznego, innego niż typowe, opieka pielęgniarska, konsultacja w pełnym zakresie, badanie fizykalne
  • procedury wykonywane jedynie w uzasadnionych przypadkach: wywiad chorobowy w formie krótkiego opisu, porada lekarska, konsultacja w trakcie wizyty domowej, konsultacja w ograniczonym zakresie (w zakresie jednego narządu)
  • określenie zakresu ruchu w stawach
  • test czynnościowy
  • ocena aktywności ruchowej pacjenta
  • ocena czucia powierzchownego i głębokiego
  • ocena odruchów ścięgnisto okostnowych
  • pomiar długości kończyn i obwodów
  • ocena chodu i lokomocji
  • ocena samoobsługi i samodzielności
  • orzecznictwo: ogólne badanie lekarskie osób bez dolegliwości i rozpoznania choroby, inne badania specjalne osób bez dolegliwości i rozpoznania choroby, badanie i obserwacja
  • zaplanowanie postępowania rehabilitacyjnego
  • wypisanie recept, wniosków na zaopatrzenie ortopedyczne, wydanie zaleceń terapeutycznych z wyłączeniem: badan odrębnie finansowanych przez NFZ, procedur wysokospecjalistycznych finansowanych przez MZ, świadczeń ponad standardowych wymienionych przez MZ, orzekania o stanie zdrowia w przypadkach określonych w ustawie
  • w przypadku konieczności wykonania badania TK, MRI, badań elektrofizjologicznych układu nerwowo- mięśniowego i innych badań finansowanych przez NFZ na zasadzie współfinansowania, lekarz poradni rehabilitacyjnej współpracuje z lekarzami innych poradni.
 • Zakres świadczonych badań diagnostycznych dostępnych i zapewnianych przez poradnie (m.in.):
  • badania laboratoryjne w zakresie koniecznym do postawienia rozpoznania, ustalenia i monitorowania leczenia
  • diagnostyka obrazowa: badanie RTG narządu ruchu, badanie USG (w tym Dopplerem)
 • Kierowanie do planowego leczenia szpitalnego (w oddziale rehabilitacyjnym, ortopedycznym, rehabilitacyjnym) i uzdrowiskowego oraz ośrodków klinicznych.
 • Konsultacje w okresie przed i poszpitalnym.
 • Konsultacje chorych kierowanych przez innych specjalistów.
 • Stała współpraca z Zakładem Diagnostyki Obrazowej i Laboratorium Analitycznym.
 • Kontynuacja leczenia poszpitalnego.
 • Prewencja schorzeń i ich powikłań, edukacja zdrowotna.
Skip to content