Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka
w Inowrocławiu


ul. Poznańska 97, 88-100 Inowrocław

„JEST WIELU PACJENTÓW, KTÓRYCH NIE MOŻNA WYLECZYĆ, ALE NIE MA TAKIEGO, KTÓREMU NIE MOŻEMY POMÓC …”

Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu

Poradnia Neurochirurgiczna

nagłówek strony
 1. Strona Główna
 2. /
 3. Poradnie
 4. /
 5. Poradnia Neurochirurgiczna
lokalizacja:pawilon stacji dializ wraz z poradniami specjalistycznymi
rejestracja:osobista, bądź telefoniczna w godzinach pracy poradni
telefon do rejestracji:(52) 354 54 97
e-mail:przychodnia@szpitalino.pl
lekarze przyjmujący:Bartłomiej Gromadzki – lekarz, w trakcie specjalizacji w zakresie neurochirurgii,Kajetan Hadzik – lekarz, w trakcie specjalizacji w zakresie neurochirurgii.
godziny pracy poradni:
poniedziałek16.00 – 20.00czwartek16.00 – 20.00

opis:

Poradnia udziela konsultacji i kwalifikuje pacjentów do zabiegów w zakresie neurochirurgii.

wykonywane procedury:

 • Podstawowa diagnostyka i leczenie w zakresie schorzeń neurochirurgicznych w trybie ambulatoryjnym: nowotwory złośliwe mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego (w zakresie i możliwościach działania poradni), nowotwory niezłośliwe opon mózgowych, nowotwory niezłośliwe mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego, choroby zapalne ośrodkowego układu nerwowego, choroba Parkinsona, padaczka, zaburzenia obejmujące nerwy, korzenie nerwów rdzeniowych i sploty nerwowe, wodogłowie, choroby kręgów szyjnych, inne choroby krążenia międzykręgowego.
 • Zakres świadczonych procedur medycznych dostępnych i zapewnianych przez poradnie (m.in.):
  • procedury wykonywane standardowo: diagnostyczny wywiad, konsultacja i ocena, ograniczony opis okresu przerw w chorobie, profilaktyka i promocja zdrowia, pełny opis wywiadu dotyczący problemu zdrowotnego oraz jego ocena; historia i ocena nowego zagadnienia, wywiad i ocena innych problemów występujących u chorego, wywiad i ocena postępowania diagnostycznego, innego niż typowe, opieka pielęgniarska, konsultacja w pełnym zakresie, badanie fizykalne.
  • procedury wykonywane jedynie w uzasadnionych przypadkach: wywiad chorobowy w formie krótkiego opisu, porada lekarska, konsultacja w trakcie wizyty domowej, konsultacja w ograniczonym zakresie (w zakresie jednego narządu)
  • badanie neurologiczne i neurochirurgiczne
  • nakłucie i punkcja czaszki
  • obszerne badanie dna oka
  • orzecznictwo: ogólne badanie lekarskie osób bez dolegliwości i rozpoznania choroby, inne badanie specjalne osób bez dolegliwości i rozpoznania choroby, badanie i obserwacja.
 • Zakres świadczonych badań diagnostycznych dostępnych i zapewnianych przez poradnie(m.in.):
  • diagnostyka obrazowa: CT głowy, NMR mózgu/ pnia, kontrastowy radiogram mózgu/ czaszki, kontrastowa mielografia, arteriogram naczyń mózgowych, RTG czaszki, badanie USG (w tym Dopplerem) różnych okolic ciała
  • elektroencelofalogram
  • inne nieoperacyjne testy neurologiczne
  • badanie mikroskopowe materiału/ płynu mózgowo-rdzeniowego, kontrolne badania laboratoryjne
  • badanie bakteriologiczne wymazów pobranych z ran, i posiewów innych materiałów
  • badanie histopatologiczne materiału pobranego z ran i zmienionych tkanek
  • diagnostyka w kierunku zakażenia HBV, HCV, HIV,( przed planowa hospitalizacją, o ile wymagane jest wykonanie tych badań)
 • Kierowanie do planowego leczenia szpitalnego (w oddziale neurochirurgicznym, onkologicznym, neurologicznym) i uzdrowiskowego oraz ośrodków klinicznych.
 • Konsultacje w okresie przed i poszpitalnym.
 • Konsultacje chorych kierowanych przez innych specjalistów.
 • Stała współpraca z Zakładem Mikrobiologii Lekarskiej, Zakładem Diagnostyki Obrazowej, Laboratorium Analitycznym, Zakładu Medycyny Nuklearnej RCO w Bydgoszczy.
 • Kontynuacja leczenia poszpitalnego.
 • Prewencja schorzeń neurochirurgicznych i ich powikłań, edukacja zdrowotna.
Skip to content